Hopp til innhold

Norsk industri roser klimatiltak i Grenland

Industrien i Telemark har mye å bidra med i internasjonal energi- og klimapolitikk. Norcem og Yara er blant bedriftene i industrien som viser vei.

Norcem i Brevik

Ved Norcem i Brevik forsker de på CO₂ fangst, og forsøker å produsere sement på en ny måte.

Foto: Roald Marker / NRK

Direktør i Norsk Industri, Ole Børge Yttredal mener Norcem og Yara er blant bedriftene i industrien som viser vei.

– Grenland viser her vei for fremtidsindustrien. Den tar ansvar og deltar aktivt i det grønne skiftet, sier Yttredal.

Ole Børge Yttredal, Norsk Industri
Foto: Norsk Industri

Han sier at det er veldig mange gode bedrifter i Grenland som gjør veldig mange bra ting basert på eksisterende teknologi og forbedring av eksisterende teknologi.

– I tillegg blir det introdusert ny teknologi. Så dette er et godt eksempel på hvordan vi ser for oss at det grønne skiftet vil se ut, sier Yttredal.

Karbonfangst i Brevik

I Brevik gjøres det for tiden forsøk på å produsere sement på en måte som det ifølge lærebøkene ikke er mulig å få til.

Norcems visjon er at betongproduktene deres i 2030 skal være CO₂ nøytrale, sett over sin levetid. Bedriften arbeider med alt fra energieffektivisering og alternativt brensel til nye sementtyper og CO₂ fangst.

Omtrent samtidig som fullskala CO₂ fangst ble lagt på is på Mongstad i 2013, satte Norcem Brevik i gang med testing av CO₂ fangst. Dette testprogrammet varer fram til 2017, og resultatene er så langt meget gode.

Salpeterfabrikk Yara

Yara har utviklet en katalysator som halverer klimautslippene ved gjødselfabrikken,

Foto: Roald Marker / NRK

Yara halverer klimautslipp

Yaras egenutviklede katalysatorteknologi har bidratt til å halvere selskapets klimagassutslipp i løpet av det siste tiåret.

Teknologien tilbys gjødselprodusenter over hele verden. Yara på Herøya investerer for tiden 2,25 milliarder kroner i verdens mest miljøvennlige produksjonsanlegg for fullgjødsel.

Yttredal mener disse bedriftene leder oss mot et mer klimavennlig fremtidssamfunn.

– En ting er å redusere klimautslippet hjemme. men viss det vi finner ut av løsninger her fører til at andre land og bedrifter kan bruke løsningene som kommer vi enda lenger, og får en merverdi gjennom de løsningene som gjøres i Norge.

Må gjøre ting på en ny måte

Debatten om et grønt skifte ender for ofte i diskusjoner om alt vi skal slutte med – og alle næringene vi skal legge ned, sier Yttredal, som mener det blir feil fokus.

– Beste måten å sikre den landbaserte industrien på er at vi gjør ting på en ny og enda bedre måte med lavere utslipp. Det er nok det beste bidraget på kort sikt for det grønne skifte.