Hopp til innhold

Kommunesjef avviser «søskenhjelp» i byggesak

I de kommunale sakspapirene står det at rådmannen på Tjøme anbefaler at en klage på brorens byggesøknad «ikke bør tas til følge». – Jeg har naturligvis ikke jobbet med saken, sier rådmannen selv. Professor i forvaltningsrett mener en annen kommune burde avgjort klagen.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum

RÅDMANN: Tjøme-rådmann Christine Norum avviser at hun har hatt noe med klagesaken mot broren å gjøre.

Foto: Rune Jensen / NRK

Broren til Tjøme-rådmann Christine Norum, Jens Ebbe Norum, søkte i fjor, og fikk godkjent en utbygging av en fritidsbolig på 45,2 kvadratmeter. Utvidelsen inneholdt to soverom, et oppholdsrom og et bad.

Et nabopar klagde på vedtaket fordi utbyggingen skapte en «vegg» mot deres eiendom, men klagen ble avvist av politikerne i hovedutvalget for miljø og teknikk 18. januar i år.

I saksinformasjonen til politikerne står det at rådmannen anbefaler å se bort fra klagen. I saken står det blant annet:

«Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som ikke var kjent under behandlingen»

«Rådmannen anbefaler HMT (Hovedutvalget for miljø og teknikk, journ.anm.) om å opprettholde vedtaket»

«Rådmannen har forståelse for de innvendinger som det gis uttrykk for i nabomerknadene angående en vegg på 22 meter på deres eiendom, men kan ikke se at det kan anses som betydelige i plan- og bygningslovens forstand. Det bemerkes også at tiltaket er iht. §29-4 hva gjelder avstand til nabogrense»

I sakspapirene står det at saksbehandler på saken er Janne Sundsten.

– Aldri jobbet med saken

Rådmannen på Tjøme, Christine Norum, avviser at hun har vært involvert i klagesaken mot brorens utbygging.

Norum ønsker ikke å bli intervjuet, men skriver i en e-post til NRK at hun naturligvis aldri har jobbet med klagesaken da den ble behandlet av hovedutvalget.

Hun kjente heller ikke til klagen da den kom til kommunen.

Kommunen benytter seg av en ferdig mal for innstillinger til politisk utvalg. En mal som som ble innført etter endringer i kommuneloven lenge før hennes tid i kommunen.

Det innebærer ikke at rådmannen er inne og saksbehandler alle saker. For øvrig er det fylkesmannen som i dette tilfelle etter klage har truffet endelig vedtak i saken, skriver hun.

– Svært uheldig

Jan Fridthjof Bernt

KRITISK: Professor Jan Fridthjof Bernt mener det svekker tilliten til kommunen når de ikke gjør det klart at rådmannen er inhabil.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, mener kommunens håndtering av klagen er kritikkverdig.

– Det må komme frem av sakspapirene at rådmannen selv er inhabil. Det er veldig uheldig at det ikke står i dokumentene, fordi det svekker tilliten. Det kan se ut for en ukyndig leser at man overhodet ikke har oppdaget at rådmannen burde holde fingrene fra fatet. Denne malen de opererer med må endres, sier Bernt, som blant annet har forvaltnings- og kommunalrett som område.

Ifølge Bernt står det også i forvaltningsloven at når en overordnet er inhabil, kan heller ikke avgjørelser tas av en direkte underordnet i samme organ.

– Det gjelder da alle ansatte i kommunen når rådmannen er inhabil, selv om det nok er forskjellige meninger om akkurat det. Jeg mener det ville vært lurt å la en annen kommune ta denne avgjørelsen, sier han.

Christine Norum har fått muligheten til å besvare Bernts utspill, men har ikke gjort dette.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gjørmehav etter flom på Åsgrav camping i Bø.

Opphever sperringer etter flom