Prøver ut 110 km/t i Vestfold

E18 i Vestfold blir trolig Norges første vei med en fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Trafikk på E18

Om et knapt år står strekningen mellom Gulli og Langåker ferdig, og da vil fartsgrensen på E18 i Vestfold bli 110 km/t.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Allerede til sommeren vil regjeringen åpne den første strekningen, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

– Planen er at bilistene skal kunne kjøre i 110 kilometer i timen på den første strekningen i mai eller juni neste år, sier statssekretær Bård Hoksrud til NRK.no.

Bård Hoksrud

Statssekretær Bård Hoksrud sier regjeringen ønsker høyere fartsgrense på E18 i Vestfold.

Foto: NRK

Han snakker om strekningen på 14 kilometer mellom Kopstad og Gulli. Noen måneder senere kan imidlertid strekningen med en fartsgrense på 110 km/t utvides, når nye E18 mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord står ferdig høsten 2014.

Da anbefaler Statens Vegvesen at fartsgrensen økes på hele den 80 kilometer lange strekningen mellom Eik i Buskerud og Bommestad i Vestfold.

– God nok standard

– Da får man en sammenhengende strekning med god nok standard for høyere fart, skriver Statens Vegvesen i et brev til Samferdselsdepartementet.

Vegvesenet anbefaler å prøve ut en høyere fartsgrense på denne strekningen, skriver de i en pressemelding.

– Vi har kommet til at den relativt nye E18 fra Eik i Buskerud og sørover i Vestfold er best egnet, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Ivar Christiansen, i pressemeldingen.

Trygg Trafikk positive

Mette Magnussen

Fylkessekretær for Trygg Trafikk i Vestfold, Mette Magnussen, er i utgangspunktet positiv til økt fartsgrense på E18.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Statens Vegvesen setter som forutsetning at det monteres et system med variable fartsgrenseskilt, slik at fartsgrensen kan endres når det er dårlig vær eller skjer hendelser som krever det.

Fylkessekretær i Trygg Trafikk i Vestfold, Mette Magnussen, sier til NRK.no at de i hovedsak er positive til en økt fartsgrense på nye E18.

– Det er en helt klar sammenheng mellom høy fart og antall omkomne og hardt skadde. Men på veier som i dag har en fartsgrense på 100 km/t, der det både er midtdeler og ryddet sideterreng, er Trygg Trafikk absolutt åpne for å diskutere noe høyere fart, sier Magnussen.

I likhet med vegvesenet mener hun det er en forutsetning med variable fartsgrenser.

Vurderer flere veier

Hoksrud sier Vestfold er valgt som forsøksprosjekt fordi de nyeste og beste veiene ligger her. Men han utelukker ikke at fartsgrenser på 110 km/t kan dukke opp andre steder i landet ganske raskt.

– Vi vet at flere ønsker økt fartsgrense, blant annet i Østfold og andre steder oppover langs E6, sier Hoksrud.

Han sier de vil følge godt med på trafikksikkerheten når fartsgrensen økes.

– Jeg er overbevist om at dette kommer til å gå fra, men det er viktig å forsikre seg om at ikke antall ulykker går opp. Vi har målinger som gjør at man kan følge med og se hvordan dette påvirker trafikksikkerheten.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark