Privatsykehus hjelper SiV å få ned ventetiden

Hver måned er det over 100 pasienter som har ventet i mer enn ett år i kø ved Sykehuset i Vestfold. Nå har sykehuset kjøpt opp privatkonsultasjoner for å få ned den lange ventetiden.

Roger Gjennestad

Gjennestad forteller at sykehuset så seg nødt til å kjøpe plasser for å få ned den lange ventetiden.

Foto: Sykehuset i Vestfold

Det er pasienter som er henvist på grunn av åreknuter, som nå har fått time på det private IbsenSykehuset i Porsgrunn.

400 pasienter har allerede vært til utredning, mens 100 gjenstår.

– Vi så oss nødt til å gjøre dette, for vi har ikke klart å holde tritt med den henvisningsmengden som har kommet, sier økonomidirektør ved Sykehuset i Vestfold Roger Gjennestad.

Ikke farlig

I likhet med alle andre pasientgrupper kommer det også klager fra disse pasientene når ventetiden blir for lang.

Spesialist i karkirurgi, Russel Jacobsen ved Sykehuset i Vestfold mener det er viktig å huske på at åreknuter stort sett ikke er alvorlig.

– Mange tror at åreknuter kan føre til blodpropp, men slik er det ikke, sier Jacobsen.

Han legger til at opp imot 30 prosent av befolkningen i Norge har åreknuter, og i få tilfeller er det så plagsomt at det trengs å opereres.

– Utreder du ca. 10 pasienter med åreknuter, så blir trolig to sendt videre til operasjon. De andre får det ikke dekt, og må betale selv hvis de fremdeles ønsker det, sier Jacobsen.

Kosmetiske hensyn

Veldig mange av dem som ønsker å fjerne åreknuter gjør det kun av kosmetiske grunner.

Problemet er at tidligere ble stort sett alle operert. Det har ført til at flere søker om operasjon. Men ettersom ventelistene stadig blir lenger prioriteres nå de som har fysiske plager som følge av åreknutene.

Det at noen må vente over et år på og blir utredet er ikke farlig mener Jacobsen.

– Alle søknader som kommer inn til spesialisthelsetjenesten blir vurdert ut ifra medisinske hensyn. Det får ingen konsekvenser for pasienten å vente opp mot et år dersom de ikke har store plager, sier Jacobsen.

Behandling i Vestfold

De pasientene som nå er på IbsenSykehuset, og som viser seg at trenger behandling skal få det ved Sykehuset i Vestfold.

Sykehuset har beregnet omtrent hvor mange pasienter som vil komme til å måtte trenge behandling eller operasjon, og satt av tid til dette. Pasientene vil få innkallelse til behandling fortløpende.

Hvor lang tid må de vente, snakker vi uker eller måneder?

Det kan jeg dessverre ikke gi et svar på nå, sier Gjennestad.

Gjennestad legger til at ventetiden nå vil reduseres drastisk, som følge av de 500 personene som nå er ute av køen for utredning.