Hopp til innhold

Politimann dømt – hadde sex med sårbare kvinner

En politimann er i Vestfold tingrett dømt til to år og tre måneders fengsel for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med tre kvinner. Mannen anker dommen.

Fasade, Nordre Vestfold tingrett

DØMT: Torsdag falt dommen i Vestfold tingrett.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / nrk

Mannen ble funnet skyldig i å ha hatt sex med tre sårbare kvinner som han kom i kontakt med via jobben som politimann. Han må også betale til sammen 300.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnene.

Mannen er dømt for alle forholdene han stod tiltalt for. Spesialenheten ba om to års fengsel, men retten har altså gitt ham en strengere straff.

Retten mener den nå pensjonerte politimannen har misbrukt den makten han hadde som politiførstebetjent, til å skaffe seg sex med kvinnene gjennom flere år.

Ikke trodd

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og har sagt at han aldri har hatt sex med noen av de tre kvinnene.

Han sa også i retten at saken begynte å ta på og at den rent menneskelig sett var en forferdelig påkjenning for ham. Politimannen viste da til at saken ble omtalt i media og beskrev omtalen som en offentlig henrettelse.

Retten har ikke funnet mannens forklaring troverdig.

– Vi er svært overrasket over tingrettens bevisvurdering når det gjelder disse tre påståtte fornærmede, sier mannens forsvarer Steinar Thomassen.

Steinar Thomassen

OVERRASKET: Mannens forsvarer Steinar Thomassen mener det ikke er bevismessig dekning for rettens konklusjon.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han sier videre at de har notert seg tingrettes begrunnelse, men at slik de vurderer det, så var det ikke bevismessig dekning for rettens konklusjon.

Thomassen er også overrasket over at dommen er strengere enn det Spesialenheten ba om.

Saken ble anket på stedet og Thomassen har tro på at anken går gjennom.

– Så lenge en sak mye står og faller på troverdighet så ville jeg blitt overrasket om lagmannsretten ikke hadde henvist denne saken til behandling, sier Thomassen.

Veldig belastende

Retten har lagt vekt på kvinnenes forklaring og mannens hyppige kontakt med dem. Politimannen skal ha kontaktet én av dem over 100 ganger i løpet av ett år, ifølge dommen.

– Da dommen falt, skjønte jeg at nå var de trodd.

Det sier bistandsadvokat for to av kvinnene, advokat Torunn Haug.

Hun er godt fornøyd med den helhetlige vurderingen retten har gjort, og at hennes klienter fremstår som troverdige i sine forklaringer.

Hva sier dine klienter?

– De sier at de er veldig glade for å bli trodd. De har fryktet at det ikke skulle skje.

Haug forteller videre at hele prosessen har vært en enorm påkjenning å stå i for hennes klienter. Hun påpeker at dette er sårbare kvinner, som også har andre vanskelige ting de må bearbeide.

– Det å få dette så nært og tett på igjen, har vært veldig belastende.

Det at mannen allerede har anket saken, sier Haug hennes klienter var forberedt på at kunne skje. Selv om de ikke ble overrasket sier Haug at det nå blir en forlengelse av den belastningen og presset de har stått i, som de hadde håpet å unngå.

Espen Refsti, som er bistandsadvokat for den tredje kvinnen, sier til NRK at dommen var som forventet.

Hyppig kontakt

Politimannen kom i kontakt med de tre kvinnene gjennom jobben sin. Felles for dem alle var at de var i sårbare situasjoner.

Kontakten han har hatt med dem, har vært langt hyppigere enn det som er normalt i slike situasjoner. Retten mener politimannen utnyttet dette til å skaffe seg seksuell omgang med dem.

Knut Wold

FORNØYD: Aktor Knut Wold er fornøyd med dommen.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Jeg er fornøyd med at retten har vurdert bevisene på samme måte som Spesialenheten, og har funnet de fornærmedes forklaringer til å være troverdige, sier aktor Knut Wold.

Hvordan ser du på at dommen er strengere enn din påstand?

– Det kan være vanskelig å vurdere hva som er rett straff i sånne type tilfeller. Retten har vurdert det litt mer alvorlig enn det Spesialenheten mente.