Redd vedlikeholdspenger skal gå til ny kirke

Etter planen skal kirkene i Porsgrunn pusses opp for over 20 millioner kroner. Men kirkesjefen i Porsgrunn har vært redd for at pengene heller skulle gå til ny kirke etter at Østre Porsgrunn kirke brant i 2011.

Tørrmo kapell

Den største enkeltposten i vedlikeholdsbudsjettet på 20 millioner står Tørrmo kapell for. I år skal det brukes 8,5 mill. til en totalrenovering.

Foto: Roald Marker / NRK

Ordtaket mange bekker små gjør en stor å, gjelder i høyeste grad i Porsgrunn. En tilsynelatende enkel sak som å få lyd i kirkeklokkene til Herøya kirke, ble dyrt forteller kirkesjef Johannes Sørhaug.

– Vi har montert en ny motor og nytt elektrisk anlegg i klokketårnet. Ennå tar det noe tid før alt virker som det skal, men det kostet oss 200 000 kroner, sier han.

Neste år skal Herøya kirke få ett strøk maling og inngangspartiet med vindu skal skiftes.

Les også:

– Totalt sett regner vi å med bruke 1 million der neste år, men da vil menigheten på Herøya få en fin kirke, sier Sørhaug.

Nye sprinkleranlegg

Men lista over nødvendig vedlikehold av kirkene i Porsgrunn er mye lenger. I løpet av 4 år skal det brukes over 20 millioner. Den største enkeltutgiften kommer i år. Tørrmo kapell på Vestsida skal rustes opp for 8,5 millioner.

Tørrmo kapell malingskader

Forfallet på Tørrmo kapell har kommet langt. Tak og kledning er bare noe av det som må skiftes.

Foto: Roald Marker / NRK

– Der er forfallet kommet så langt at det er mye å gjøre. Blant annet skal vi skifte tak og kledning, det blir et helt nytt inngangsparti, hele kapellet skal males. I tillegg er det en mengde andre ting som må gjøres, blant annet med toaletter og garderober, forteller Sørhaug.

Som en direkte konsekvens av brannen i Østre Porsgrunn kirke er det montert sprinkleranlegg i Vestre Porsgrunn, Eidanger kirke samtidig som Langangen kirke skal få det til neste år. Bare det betyr 10 millioner ekstra.

Vestre Porsgrunn kirke

Vestre Porsgrunn kirke er utstyrt med nytt sprinkleranlegg. Eidanger- og Langangen kirke har fått det samme. Totalkostnad 10 mill. kroner

Foto: Roald Marker / NRK

Frykter omdisponering

Samtidig pågår debatten om hvor mye penger Porsgrunn skal bruke for å få bygd ny kirke til erstatning for Østre Porsgrunn kirke. Alt fra 10 millioner til 28 millioner har vært nevnt. Kirkesjef Sørhaug innrømmer at han har vært redd for at vedlikeholdsbudsjettet kan bli omdisponert.

– Politikerne har jo selvfølgelig rett til å bestemme hva de synes er riktig pengebruk, men jeg har tenkt tanken om at vedlikeholdsbudsjettet kan gå til ny kirke.

Tord Samdal er representant for Kristelig Folkeparti i Porsgrunn bystyre. Han sier det mange tenker.

– Hadde vi tenkt vedlikehold tidligere, hadde ikke Østre Porsgrunn kirke brent ned. Da hadde vi hatt sprinkleranlegg der og sluppet utgiftene til ny kirke.

Vedlikehold begrenser brannfare

Samdal reagerer slik på at kirkesjefen er redd for å miste pengene på vedlikeholdsbudsjettet.

– Det vi ser nå burde heller styrke tanken med vedlikehold. Er kirkene godt vedlikeholdt med brannvarsling og moderne elektriske anlegg, er sjansen for brann mindre. KrF vil ikke ta penger fra vedlikeholdsbudsjettet, sier Samdal bestemt.

Brevik kirke

Det er oppdaget sprekker i betongen på Brevik kirke. Men hva det vil koste å utbedre det, er ennå ikke kjent. Nå lager kirkesjefen en totalplan for alt nødvendig vedlikehold for kirkene i kommunen. Han tror ikke det vil komme noen store overraskelser.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Høyres Anne Karin Alseth Hansen er enig.

– Høyre kommer ikke til å ta penger fra vedlikeholdsbudsjettet, så dette kan kirkesjefen ta helt med ro.

Det samme sier Sverre Siljan fra By- og nærmiljøpartiet.

– Å ta fra vedlikeholdsbudsjettet for å bygge ny kirke blir å blande korta. Når det skal bygges ny kirke, må vi heller finne penger andre steder, for eksempel ved å redusere noe på kostnadene til ny svømmehall.

Glad for svarene

Også Ole Henrik Lia i Arbeiderpartiet er tydelig på partiet mener.

– Vi kommer ikke til å ta av vedlikeholdsbudsjettet.

Kyrkjesjef Johannes Sørhaug i Porsgrunn

Kirkesjef Johannes Sørhaug på trappa til Tørrmo kapell. Han er fornøyd med svarene om at vedlikeholdsbudsjettet for kirkene i kommunen er fredet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kirkesjef Johannes Sørhaug er fornøyd med svarene fra de fire politikerne.

Det er jeg veldig glad for å høre. Samtidig vil jeg si at det er nødvendig for å komme opp på et bra nivå, totalt sett.