Politiet: – Folk er bekymret for terror

SKIEN (NRK): Politiet får inn mange bekymringsmeldinger fra folk som er urolige for terror og radikalisering. Telemark er et av sju politidistrikt som er plukket ut av PST for å jobbe mot forebyggende radikalisering etter at ungdom herfra har reist ut som fremmedkrigere.

Tommy Østland i Politiet i Telemark

Tommy Østland i Telemark politidistrikt sier de stadig får nye meldinger fra folk som er bekymret for terror.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Meldingene går ut på en bekymring for personer som har kommet med hatefulle ytringer eller handlinger.

Etter få uker i jobben som forebyggende koordinator mot radikalisering, har Tommy Østland fått en mengde tips og bekymringsmeldinger. De fleste har naturlige forklaringer. Men han ber deg være oppmerksom dersom du ser oppfordringer til hatefulle eller voldelige handlinger.

– I den grad folk gir uttrykk for at de ønsker å bruke vold, eller at de sympatiserer med bruk av vold for å få gjennomslag for sine meninger, da er grensen passert.

Han sier de har konkrete meldinger de jobber med, og at de også har hatt inn folk til samtaler.

Sannsynlig at terror kan skje

PST og Etterretningstjenesten la i forrige uke fram en ny vurdering av trusselbildet i Norge, og utviklingen er negativ både i Norge og Vesten for øvrig.

– Vi har valgt å være konkrete med tanke på mål. Vi er det av flere ulike årsaker. Den ene årsaken er at ISIL i september publiserte en tale der de oppfordret ISIL-sympatisører i Vesten til å angripe på hjemmebane og pekte ut spesielt militært personell, politi og sentrale beslutningstakere som mål, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

– De siste månedene har situasjonen tilspisset seg, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i vurderingen som de har lagt ut på sine nettsider.

– Informasjon er viktig

Tommy Østland synes det er positivt at folk tar kontakt, og sier at all informasjon kan være viktig.

– Om folk har en bekymring, ser noe på Facebook eller endrer adferd på noen måte, så vil vi at de skal ha en lav terskel for å si ifra, sier Østland.