Politiet har avdekket salg av store mengder ulovlige våpen

Moderne maskingevær, granatkastere, halvautomatiske pistoler og enorme mengder ammunisjon. Nettverket skal også ha drevet kjøp og salg.

Våpenbeslag

VÅPEN: Politiet i Sør-Øst har siden 2015 etterforsket og avdekket omsetning av store mengder ulovlige våpen, og har gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre.

Foto: Politiet

Politiet i Sør-Øst opplyser i en pressemelding onsdag formiddag at de siden 2015 har etterforsket og avdekket omsetning av store mengder ulovlige våpen.

De har i forbindelse med saken gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre.

Politiet varsler en pressekonferanse om saken på politihuset i Tønsberg klokken 12.30 i dag.

– Det vil da bli gitt en status og oversikt over hva som er avdekket totalt i etterforskingen, heter det i pressemeldingen.

Store beslag

Etter det NRK får opplyst knyttes et våpenbeslag i 2016 til den pågående saken. Totalt ble opp mot 1000 våpen beslaglagt og en rekke personer ble siktet. I beslaget ble det funnet automatvåpen, revolvere, pistoler, våpendeler og ammunisjon.

Blant beslagene er både AG3-automatgevær og MP5-maskinpistoler .

Våpenbeslag

BESLAGLAGT: Et våpenbeslag i 2016 knyttes til saken. Blant beslagene er både AG3, maskinpistoler og MP5.

Foto: Politiet

Både funksjonsdyktige våpen og våpen, som lett kan gjøres funksjonsdyktige var blant beslaget.

Flere av sakene er avgjort, mens noen av sakene er fortsatt under etterforsking. Flere titalls personer skal være siktet i saken, og etter det NRK erfarer skal flere av dem være, eller nylig ha vært, ansatt i Forsvaret.

I en dom fra februar i år er en 40 år gammel mann funnet skyldig i en rekke brudd på våpenloven. Han ga en uforbeholden tilståelse, og ble dømt til ni måneders fengsel. Tre måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Overtredelsene beskrives som «særdeles alvorlige». Mannen, som forklarte at han samlet på våpen, ble tatt på fersk gjerning med våpen i bilen. Politiet fant resten av samlingen hjemme hos 40-åringen. Noe av ammunisjonen var kommet bort fra politiet eller Forsvaret, heter det i dommen.

Han ble dømt til å tåle inndragning av:

• 10 helautomatiske rifler

• 18 halvautomatiske rifler

• 9 automatiske maskinpistoler

• 3 halvautomatiske maskinpistoler

• 5 rifler

• 14 pistoler

• 1 revolver

• 3 hagler

• 1 granatgevær 37 mm

• 27.982 skarpe skudd

Bistand fra Kripos og forsvaret

Pressevakt for forsvarsstaben, oberst Sven Halvorsen, sier til NRK at de er kjent med saken.

– Forsvaret har bistått politiet i etterforskningen, sier han.

Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos bekrefter overfor NRK at de har bistått i etterforskningen. Utover dette ønsker ikke Kripos å kommentere saken ytterligere, og viser til pressekonferansen.