– En negativ utvikling

Det har vært en økning av MC-ulykker i trafikken de siste årene. Dette bekymrer politiet.

Stopper MC-fører

Mellom 20 og 35 MC-førere blir drept i trafikkulykker hvert år.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Legger vi sammen antall drepte og antall hardt skadde MC-førere, så ser vi en negativ utvikling fra 2011, og det er bekymringsfullt, sier UP-sjef Runar Karlsen.

De siste fire dagene har det vært tre ulykker med MC-førere i Vestfold. På lørdag døde en 17 år gammel gutt i en ulykke på Bispeveien i Re kommune.

Ifølge Karlsen omkommer mellom 20 og 35 MC-førere i landet hvert år, men han forteller også at antall drepte i trafikken har gått noe ned de siste årene.

– Per i dag er det ti personer som har omkommet på MC, omtrent det samme tallet som var i fjor, sier han.

Vær synlig som MC-fører

I dag har utrykningspolitiet i Vestfold hatt kontroll for å sjekke om MC-førere kjører i rus og om de kjører for fort.

– Vi forbedrer sikkerheten på veiene og vi forbedrer sikkerheten på motorsyklene. Kontrollaktiviteten er viktig slik at det blir en sanksjonsfrykt for å begå lovbrudd for å kjøre for fort, kjøre i ruset tilstand og å ta en risiko, sier Karlsen.

En av MC-førerne som ble stoppet for kontroll var Torbjørn Nordly som forteller at det er viktig å være synlig når man kjører motorsykkel.

– Dette fordi en sykkel er liten og det er fort gjort at folk ikke klarer å se den. For eksempel er det viktig å være obs når det kommer et kryss, og at du som motorsyklist er forberedt på at det kan komme en bil som ikke har sett deg slik at du har muligheten til å stoppe, sier han.

Stopper MC-førere

Motorsyklist Torbjørn Nordly blir her stoppet for kontroll av politiet. Nordly sier at det er viktig å være synlig som motorsyklist.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

UP-sjefen forteller at det er spesielt unge menn som ofte er involvert i ulykker med motorsykkel.

– I møteulykker er det faktisk bilisten som oftest har skyld i ulykken, sier han og legger til at ansvaret ligger på hver enkelt trafikant for å redusere antall ulykker.

– Det er hver enkelt fører som har den største muligheten til å bidra til færre ulykker.

Unngå ulykker

Ifølge tall fra Statens vegvesen ble 20 MC-førere drept i trafikken i Norge i 2014. I 2015 var tallet det samme, mens i 2016 hadde antall drepte MC-førere økt til 22 personer. Statens vegvesen har på sine nettsider noen gode råd til MC-førere for å unngå ulykker.

  • Frisk opp ferdighetene. Ikke overvurder ferdighetene om du er "rusten". Start sesongen med et oppfriskningskurs.
  • Bli sett, bruk hjelm og utstyr med refleks og farger som gir god synlighet.
  • Kjør defensivt. Gi andre trafikanter muligheten til å oppdage deg med tanke på hvor du kjører i vegbanen.