Må betale over 21.000 kroner etter dette

Retten var ikke i tvil om at Patrick Throndsen brøt loven da han kjørte vanncooter i nasjonalparken. Selv mener han dommen er uriktig.

Vannskuterkjøring

ULOVLIG: Patrick Throndsen er dømt etter å ha kjørt vannscooter i Færder nasjonalpark. Han mener selv han tok hensyn til omgivelsene ved å ha holde fartsgrensene.

Foto: Terje Axelsen

1. april og 31. mai i år kjørte Patrick Throndsen vannscooter. Turen gikk til naturreservatet ved Verdens Ende og Østre Bolæren i Færder.

Politiet gav ham en bot på 18.000 kroner som han nektet å vedta. Nå er Throndsen dømt i Vestfold tingrett og vurderer å anke.

Mener forbudet er ulovlig

I dommen står det at Throndsen var klar over at kjøreturene var ulovlige og straffbare.

Han har brutt forbudet mot vannscootere i nasjonalparken, og er dømt til å betale 21.600 kroner i bot.

Forbudet er innført for at folk skal få en uforstyrret opplevelse av naturen, og for å ta vare på økosystemer og arter.

Throndsens forsvarer, Olav Sylte, mener forbudet mot vannscootere i nasjonalparken er ulovlig.

Sylte forklarer det med at formålet med forbudet kan oppnås med mindre inngripende tiltak, som fartsgrense, skriver Tønsbergs Blad.

Throndsen mener en vannscooter ikke er mer skadelig enn en båt i samme kategori. Han understreker at turen han ble anmeldt for var en rolig kjøretur.

– Hensikten med turene har aldri vært å provosere eller være til bry for naturlivet. Rekreasjon er grunnen.

Patrick Throndsen, dømt til å betale bot etter kjøring med vannscooter i nasjonalpark

SKUFFET: Vannscooterfører Patrick Throndsen etterlyser et bedre regelverk og mener reglene bør være de samme som for båter.

Foto: Privat

– Vi har et ufortjent rykte

Den unge drammenseren sier han med vilje har trigget frem saken som han brenner for og vil påvirke.

– Vi har et ufortjent rykte som noen få individer klarer å forverre. Jeg er lei av å bli stemplet som skurken her, sier Throndsen.

Han er skuffet over at retten ikke har tatt stilling til en fartsgrense i området.

– Færder nasjonalpark har en gjeldende fartsbegrensning for båter per i dag. Det samme burde selvfølgelig gjelde for vannscootere.

Han legger til at han aldri har oppfordret noen til å bryte loven. Han ønsker at folk bruker vannscooteren som en båt.

Ifølge politiadvokat Svein Folkestad har ytterligere tre personer nektet å vedta bøter for kjøring i nasjonalparken. Etter denne dommen må de ta stilling til om de vil betale eller ikke.

Patrick Throndsen på vannskuter

VIL IKKE VÆRE SKURK: Den unge drammenseren sier han med vilje har trigget frem en sak som han brenner for og vil påvirke.

Foto: privat

Vannscooterforbundet reagerer

Vannscooterforbundet er ikke overasket over dommen, sier leder Christian Hammernes.

– Men ett lite håp om en grundigere, sakligere og mindre fordomsfull dom hadde vi allikevel forventet, sier Hammernes.

Christian Hammernes

HÅPER PÅ ANKE: Leder i Vannscooterforbundet, Christian Hammernes, håper Throndsen velger å anke dommen fra Vestfold tingrett.

Foto: Privat

Han mener dommen viser lite velvilje til å diskutere straffbarheten knyttet til å kjøre en vannscooter.

– Nettopp at vannscooter er en type båt er kjernen i denne saken for vår del. Dommen ivaretar ikke hensynet til verken legalitetsprinsippet eller likerettsprinsippet.

Han mener forbudet strider i mot at det oppfordres til bruk av båt i Færder og Hvaler nasjonalpark.

– Med unntak av de som er under 4 meter og har vannjet som fremdrift og bensinmotor.

Han håper saken blir anket.