Økt interesse for tilfluktsrom

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap merker økt interesse for tilfluktsrom etter TV-serien Valkyrien.

tilfluktsrom

1500 MENNESKER: Tilfluktsrommet på Haugar i Tønsberg sentrum kan huse opptil 1500 mennesker i en krigssituasjon.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

NRK-serien Valkyrien handler om en frustrert lege og en konspirasjonsteoretiker som starter en illegal hemmelig klinikk i den nedlagte Valkyrien stasjon i Oslos undergrunn.

– Det var en god serie og det er ingen tvil om at Leif, altså denne figuren i Valkyrien, tok opp mange spørsmål som vi også er opptatt av, blant annet dette med tilfluktsrom.

Det sier Per-Kristen Brekke, assisterende direktør i DSB.

Flere tar kontakt

Per-Kristen Brekke, assisterende direktør i DSB.

72 TIMER: Tilfluktsrommene skal være klare for bruk innen 72 timer. – Det er ganske kort tid og det er noe vi må se på i forbindelse med totalforsvaret, sier Per-Kristen Brekke, assisterende direktør i DSB.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Serien har skapt ny bevissthet og interesse for det som mange oppfatter som en levning fra den kalde krigen.

Nå tar flere kontakt med DSB for å sjekke hvilket tilfluktsrom de skal bruke dersom det blir nødvendig.

Ikke alle vet hvilket tilfluktsrom de sogner til, eller hvor de ligger hen.

– I et bilde hvor den sikkerhetspolitiske situasjonen er under endring, gjør at vi får telefoner og henvendelser med spørsmål om hvor de nærmeste tilfluktsrommene er, sier Brekke.

Folk spør også om hvordan de skal passe på seg selv og familien dersom noe skjer.

Valkyrien

SERIE: NRK-serien Valkyrien har skapt ny bevissthet og interesse for tilfluktsrom. Bildet er hentet fra serien og viser Valkyrien stasjon i Oslos undergrunn.

Foto: NRK

– Halvparten får tilflukt

Skulle det utenkelige skje, er det bare plass til halvparten av oss i de 25 000 tilfluktsrommene rundt om i landet.

Nå skal DSB vurdere hva slags behov vi har fremover.

– Vi må se på hvor vi har tilfluktsrommene og hvor folk bor. Det er klart at mange av disse tilfluktsrommene ble bygd i en situasjon hvor folk bodde kanskje på litt andre steder og på litt andre måter. Også må vi tørre å ta av lokket og spørre oss om det er sånn vi vil at de skal se ut i fremtiden.

– Men i en krisesituasjon, hvem er det som bestemmer hvem som får plass når tilfluktsrommet er fullt?

– I utgangspunktet så ønsker vi selvfølgelig at de som har behov for tilfluktsrom, skal få det. I mange av de sentrale områdene, i bykjerner, så er det god dekning. Også må vi selvfølgelig stille oss disse vanskelige spørsmålene om vi har nok tilfluktsrom, om de er gode nok og om de er på de rette stedene.

Brekke kan ikke se for seg at det vil komme en situasjon hvor det blir nødvendig å sile ut folk etter visse kriterier.

– Dette handler om de situasjonene som er veldig vonde og veldig vanskelige. Det handler om krig, men det handler heldigvis ikke om at krig er sannsynlig. Likevel må vi være forberedt på å håndtere sånne situasjoner.