Nye ID-kort innen 2016/2017

Fra nyttår 2017, vil et nytt nasjonalt ID-kort erstatte passet ditt på reise innenfor Schengen og i Europa.

Nasjonale ID-kort

Illustrasjonsbilde: Dette er ikke slik kortet blir seende ut.

Foto: Politidirektoratet

– Det vil rett og slett fungere som et ID-kort som erstatter pass i Schengen-området. Det er jo egentlig passfri reise i EØS-området, men skal du ha gyldig identifikasjon er det pass som gjelder. Derfor er det viktig å sørge for at folk kan ha med seg et lite og enkelt kort som de kan bruke når de er på reise i Schengen land, sier justisminister Anders Anundsen.

Les også:

Flere utsettelser

Prosessen er ifølge justisministeren godt i gang, og det er Politidirektoratet som har ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Norge er forpliktet av EU til å ha gyldige kort.

Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen tror ID-kortene vil gjøre hverdagen enklere for folk.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Helt tilbake i 2007 kom regjering med en pressemelding hvor man foreslo nasjonale ID-kort. Tidligere statssekretær Pål Lønset har uttalt at forsinkelsen skyldes sikkerhetshensyn.

– Vi skulle gjerne hatt det på plass tidligere, men vi har sett oss nødt til å bruke den tiden på å være helt sikre på at det kortet som utstedes har en fullverdig sikkerhet.

Politiinspektør John Kristian Thoresen i Politidirektoratet forteller at det er flere årsaker til forsinkelsene. I starten var det en del politiske prosesser som gjorde at dette ble utsatt.

– Den siste utsettelsen skyldes at det ble gjort en sikkerhetsgjennomgang av den løsningen som finnes i dag for å utstede pass, og man så også på om man kunne bruke dette for å utstede id-kort, men det ble funnet så mange sikkerhetshull i det systemet som vi har i dag, i tillegg til at man ikke hadde gode nok rutiner for fastsettelse av identitet, sier Thoresen.

Ifølge Thoresen førte dette til at de måtte lage en helt ny løsning for utstedelse av pass og ID-kort.

Stort bruksområde

Thoresen sier ID-kortet på flere måter. I tillegg til å kunne erstatte passet, vil det fungere som identifikasjon overfor flere offentlige etater.

– Skatteetaten, Nav og Statens vegvesen er eksempel på noen av etatene, men vi håper kortet skal kunne brukes på alle offentlige institusjoner i landet.

Thoresen håper ID-kortet skal kunne brukes til å sette en fast identitet også overfor private aktører, når utbredelsen av kortet blir større.

– For eksempel kan det bli aktuelt å kreve ID-kort når man skal skaffe seg et mobilabonnement eller liknende, sier Thorsen.

En tryggere identifikasjon

Thoresen mener både private og offentlige bedrifter vil dra nytte av kortet, fordi det er sikrere som id-kort.

– Vi legger opp til at de nye nasjonale id-kortene skal ha en mye høyere sikkerhet enn det andre id-kort har i dag, sier Thoresen.

Det skal bli vanskeligere for uvedkommende å misbruke folks identitet.

– Vi ønsker å knytte folks identitet til biometri, noe som gjør at det er mye vanskeligere å forfalske et dokument.

Med biometri menes å knytte id-kortet opp mot fingeravtrykk eller lignende.

– Dette kortet vil inneholde både foto og fingeravtrykk av personen det er utstedt til.

Thoresen sier at både offentlige etater og private aktører vil kunne sjekke om identiteten stemmer, etter hvert som de får bygd ut teknisk infrastruktur.

– En av hovedgrunnene til at vi gjør dette, er at vi ønsker å få en mye sikrere identitet på norske borgere, som gjør at offentlige og private institusjoner er trygge på at den som står foran dem er den hun eller han sier at de er.

Forenkle hverdagen

Anundsen sier at dersom man av ulike grunner ikke vil benytte seg av ID-kortet, men beholde det gamle passet er det rom for det.

– Vi ønsker å forenkle hverdagen til folk, og ikke pålegg noe.

Land som Estland har knyttet hele den elektronisk informasjonen inn i et ID-kort.

– Det er noe vi må se på for å effektivisere den offentlig forvaltningen for at folket skal få en enklest mulig hverdag, avslutter justisministeren.