Hopp til innhold

Setter av penger til ny vei, men den lar vente på seg: – Nedslående nyheter

Karoline Roheim Aarvold (H) er ikke imponert over pengene Telemark får til å utbedre veiene de neste åra.

Karoline Roheim Aarvold

NEDPRIORITERT: Karoline Rohiom Aarvold (H) mener Telemark har blitt nedprioritert.

Foto: Lars Tynning

Regjeringa vil sette av 2,9 milliarder kroner til vei E134 mellom Kongsberg og Notodden, men den er ikke prioritert de første seks åra.

Det kommer fram i Nasjonal transportplan (NTP) for 2025–2036 som ble lagt fram i dag.

Til tross for at veien er en del av nasjonal hovedvei mellom øst og vest, har veien lav standard.

Det står i reguleringsplanen av veien fra 2021.

Målet med ny vei over Meheia fra Saggrenda til området Elgsjø er å øke trafikksikkerheten og redusere reisetiden.

Generelt skuffa

Karoline Roheim Aarvold er representant for Høyre i hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune.

– Jeg er generelt skuffa. Dette er nedslående nyheter, sier hun etter å ha lest gjennom regjeringas forslag til samferdsel i Telemark.

Hun sier det er enormt etterslep når det gjelder vedlikehold på fylkesveiene, og hun hadde derfor ønsket seg mer penger til nettopp dette.

– Telemark er nedprioritert. Det er skuffende at fylkesveiene ikke blir bedre her. Det er jo her de fleste dødsulykker skjer, legger Aarvold til.

Fornøyd, men utålmodig

Anne-Nora Oma Dahle (Sp) skulle også ønske Telemark fikk mer penger til samferdsel.

Hun er leder for hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune.

Samtidig er hun fornøyd med at E134 skal bygges ut i løpet av perioden.

– At flere strekninger på E134 er prioritert er bra for Telemark. De som driver med næringstrafikk vil ha veldig glede av det, sier hun.

Anne-Nora Oma Dahle
Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Utover i planperioden vil det også være aktuelt å invitere Grenland til forhandlinger om byvekstavtaler.

I byvekstavtalene skal det legges til rette for økt lokal handlefrihet, mer oversiktlig finansiering, mer målstyring og effektiv ressursbruk.

– Jeg er fornøyd og utålmodig. Jeg skulle gjerne hatt litt mer når det gjelder jernbanesatsinga.

Jernbaneutbygging sør for Tønsberg er nemlig ikke en del av planene i NTP.

Fylkesordfører heller ikke særlig fornøyd

Fylkesveiene i Telemark har et enormt etterslep når det gjelder vedlikehold. Derfor foreslår NTP å øke midlene for utbedring.

Sven Tore Løkslid (Ap)
Foto: Hanna Hekkelstrand / TFK

– Dette utgjør fortsatt en dråpe i havet, men at fylkesvegene er omtalt i NTP er veldig bra, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) i en pressemelding ti NRK.