Ny trussel mot Marinemusikken

Igjen spøker det for fremtiden til Kongelige Norske Marines Musikkorps. Denne gang er det et privat konsulentselskap som foreslår å legge ned korpset i Horten.

Marinemusikken øver

Musikerne i Marinemusikken øver.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Det er ikke akkurat hyggelig lesing, men det er ikke helt uventa heller.

Det sier Thomas Andersen som er tillitsvalgt for de ansatte i Marinemusikken. Han mener å se de samme tendensene i hele Europa.

– Skal det spares penger, ser det ut til at det alltid er lett å kutte i kultur. Det blir liksom ikke ansett som så viktig.

Thomas Andersen

Tillitsvalgt Thomas Andersen er tvilende til tallgrunnlaget som ligger bak forslaget om nedleggelse av Marinemusikken.

Foto: Aina Indreiten / NRK
Bestilt av statsråd

Det er ikke første gang Marinemusikken trues av nedleggelse. Nå skyldes det at Ine Eriksen Søreide (H) bestilte en rapport fra det private konsulentselskapet McKinsey da hun ble forsvarsminister. Selskapet har vurdert hvordan Forsvaret kan spare penger. Ett av forslagene er å redusere antall militære korps fra seks til fire.

Andersen reagerer på tallbruken i rapporten og sier at selskapet verken har snakket med korpssjefer eller musikkinspektøren for Forsvaret.

– Det er bare fem profesjonelle militære korps i Norge. McKinsey har tatt med Garden også. Men Garden består av unge vernepliktige amatørmusikere. Militærkorpsene har egne ansatte musikere med fra 4 til 8 års musikkutdannelse på høgskole eller universitet.

Feil utgangspunkt

Andersen mener hele tallgrunnlaget i rapporten har feil utgangspunkt.

– Forsvarsmusikken her i landet har lange tradisjoner. I 2018 har den vært her i 200 år. McKinsey-rapporten handler bare om økonomi og tall, og attpåtil er tallene feil.

Avgjøres til høsten

NRK har vært i kontakt med konsulentselskapet McKinsey, men de ønsker ikke å svare på Andersens kommentarer.

Forsvarsministeren og hennes departement skal jobbe videre rapporten og forslagene til høsten.