NOAH: – På kanten av loven

NOAH reagerer kraftig på at folk kvitter seg med grevlinger som ødelegger i hagene deres.

Skadefelling av grevling

Her felles en grevling i Grenland.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Det høres ut som dette er på kanten av loven.

Det sier Siri Martinsen i dyrevelferdsorganisasjonen NOAH.

Forrige uke fortalte NRK at mange i Grenland har vært plaga av grevlingbesøk i hagen. Nå reagerer NOAH kraftig på at det felles grevling i området.

– Det er ikke fritt frem å ta livet av et dyr bare fordi dyret kommer inn i din hage, sier Martinsen.

Vurderer å ta saken videre

Siri Martinsen, Noah

Siri Martinsen i NOAH ber folk som bor i nærheten av skog sette opp gjerder, fremfor å felle grevlinger som kommer inn på eiendommen.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

I norske lover ligger grevlingen under viltarter det er lov å felle hvis dyret gjør skade av stor økonomisk betydning. Det kan være skade på for eksempel hus, hage, åker, plante- eller frøkultur osv. Men det står også at andre tiltak, for å avverge skader, skal iverksettes før grevlinger felles. Alminnelig jakt på grevling er tillatt i Norge fra 21. august til 31. januar.

NOAH viser til Naturmangfoldsloven, og Martinsen sier de nå vurderer å se nærmere på saken i Grenland.

– Ville dyr har rett til å være i naturen, og hvis det oppstår en konflikt i forhold til at dyret befinner seg i hagen til folk, så er ikke det grunn god nok til å ta livet av dyra, sier hun.

NOAH har tidligere klaget inn lignende skadefellingstillatelser og fått medhold hos høyere klageinstanser.

Ubehagelig besøk

Olaf Dysvik

Fangstmann Olaf Dysvik anbefaler folk å rydde hagene sine for nedfallen frukt, hvis de ikke ønsker seg besøk av grevling.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

I Grenland kan fangstmann Olaf Dysvik være behjelpelig hvis grevlingen kommer på uønsket visitt. I høst har Dysvik fanget 16 dyr, tidligere år har han fanget nær 40 dyr. Dyrene fanges i en felle ved bruk av åte og avlives inne i fella.

– Alternativet hadde vært å flytte dyret til et annet område. Men vi er redd for at dyret utsettes for stress under transporten. Dessuten er det ikke sikkert at det alltid er så lurt å sette grevling ut i områder som kan være andre grevlingers revir, sier han.

Dysvik tror mange opplever grevlingbesøk i hagen som ubehagelig.

– Mange har katter og hunder, og grevling er ikke noe folk er vant med å ha rundt beina. Det kan virke veldig ubehagelig, sier han.