Hopp til innhold

Vedtok lisensjakt på 24 ulver

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus har vedtatt å åpne for lisensjakt på 24 ulver innenfor ulvesonen til vinteren.

Ulven som har raidet i Rendalen

STORJAKT: Denne ulven ble skutt i Rendalen i sommer.

Foto: ANETTE STRAND SLETMOEN / NRK

Dette ble vedtatt fredag formiddag mot tre stemmer.

– Det er en vanskelig sak, men hvis man bare forholder seg til at vi skal forvalte det som Stortinget har bestemt så har vi et lite skjønnsrom, men det er ikke veldig stort. Jeg synes at nemndene fattet et bra vedtak og jeg synes det var en konstruktiv debatt, sier leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård.

I tillegg er det tidligere åpnet for lisensjakt på åtte ulver i Osdal-flokken utenfor ulvesona i Rendalen og Åmot. Utenfor sona i Hedmark og Akershus kan det også jaktes på fem enkeltindivider.

Rovviltnemdene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold

ROVVILTNEMNDENE: Leder for rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, på møtet hvor vedtaket ble tatt.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Legger man til lisensjakt i resten av landet kan det bli jakt på 47 ulver, medregnet jakt utenfor ulvesona.

– Utrydning

Vi må tilbake til 1919 for å finne lignende antall ulver som kan drepes.

Sunniva Holmås Eidsvoll fra Oslo SV, som sitter i rovviltnemnda for Oslo Akershus og Østfold, mener dette er en utrydningsordre på norsk ulv.

– Vi risikerer nå å drepe over halvparten av alle norske ulver. Dette er masseslakt av en kritisk truet dyreart. SV krever at klima- og miljøminister Vidar Helgesen opphever dødsdommen over de norske ulvene, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

I sommer vedtok stortingsflertallet en ulvemelding som gir et bestandsmål på 4-6 ynglinger.

– Rett vei

Tolga-ordfører Erling Aas-Eng

KLOKT: Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, synes det er klokt å åpne for jakt på nær 40 ulver i vinter.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng mener dette er riktig vei å gå.

– Begrunnelsen synes vi er riktig og klok, og det er blant annet skadepotensialet disse ulverevirene representerer for beitenæringa.

Det nye er at fylkesmannen anbefalte rovviltnemndene å si ja til lisensjakt på ulv i vinter, også innenfor ulvesona.

– Vi har ønsket jakt innenfor sona over lengre tid, og jeg tror dette er et viktig signal til befolkningen om at det skal jaktes ulv her, sier Aas-Eng.

Tre familiegrupper eller ulverevir, hovedsakelig i Elverum, er det nå vedtatt jakt på. Aas-Eng mener det er riktig og effektivt å ta ut hele familiegrupper enn å jakte på enkeltindivider.

– Dramatisk jakt

Thomas Cottis

DRAMATISK: Leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, sier de høye fellingstallene er dramatisk for ulvestammen og for Norges internasjonale forpliktelser når det gjelder å ta vare på rovdyrene våre.

Foto: Privat

Men ikke alle er fornøyd.

Leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis mener dette er dramatisk, men han er ikke overrasket.

– Dette viser hvilken nedslakting av ulv det nå blir med det forliket som ble i Stortinget. Vi er nå på feil side i forhold til våre internasjonale forpliktelser når det gjelder hold av store rovdyr.

Selv om et stort antall ulver skulle bli skutt til vinteren, mener han at vi fortsatt vil få skader på sau i utmark. Han mener det må tenkes nytt, og at bønder i utsatt områder må få omstillingsstøtte til å gå fra sau til storfe.

Ulvetatt sau i Rendalen

TRIST: I Rendalen ble dette et vanlig syn i beitesesongen 2016. 180 sauer er dokumentert tatt av ulv, mens om lag 300 dyr fortsatt er savnet.

Foto: Statens Naturoppsyn