Hopp til innhold

Nekter urinprøve foran kvinner

En rusmisbruker som ikke vil avlegge urinprøve foran kvinner, står i fare for å miste retten til legemiddelassistert rehabilitering.

Som en del av behandlingen skal det avlegges urinprøver. Dersom en nekter å gjøre dette blir det regnet som å ha avlagt en positiv prøve.

- Når jeg føler meg utilpass og ikke ønsker å avlegge urinprøve, blir jeg i ytterste konsekvens skrevet ut fordi LAR og kommunen ikke kan skaffe tilfredsstillende forhold, skriver mannnen i brev til Pasientombudet i Vestfold.

Prisen en må betale

- Pasientene må klare å ta denne prøven foran det motsatte kjønn. Det er prisen man må betale for å få legemiddelassistert behandling, sier assisterende fylkeslege i Vestfold, Svein-Erik Ekeid.

I brevet skriver mannen at han synes situasjonen er svært utilfredsstillende, og han føler seg i en tvangssituasjon.

Bør få til fleksibel løsning

Pasientombudet i Vestfold, Anne-Birgitte Andersen, tror ikke dette er et stort problem. Men for dem det gjelder er det veldig problematisk. Hun mener det bør være mulig å få til en fleksibel løsning.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vært et landsomfattende tilbud i Norge siden 1998. Rusmisbrukere får behandling for sitt rusmisbruk med legemidlene metadon eller Subutex. Tilbudet gjelder kun for de som er avhengige av opiater som heroin og morfin. I dag er det rundt 140 rusmisbrukere som får LAR-behandling i Vestfold.

Helsetilsynet skal nå se nærmere på denne saken og forholdene til andre LAR-paseinter.