Hopp til innhold

Naturvernforbundet frykter nedbygging av natur med nytt datasenter

Naturvernforbundet i Telemark og i Grenland frykter stor nedbygging av naturen hvis Googles datasenter i Skien skal forsynes med vindkraft og solkraft.

Store områder med vindturbiner og solkraft vil beslaglegge urørt natur, mener Naturvernforbundet.

De mener det heller må brukes vannkraft og at vannkraftverkene må effektiviseres.

I tillegg vil de at det satses mer på energieffektiviserende tiltak i bygninger.

De mener også Google må pålegges å gjenbruke spillvarmen og ha solcellepanel på anlegget.