Hopp til innhold

Nå skal ungdommene feste

Sommerferien er i gang, mange går fra ungdomsskole til videregående. Det betyr ofte at det skal festes.

Ungdom og fyll

Overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole er ei sårbar tid for ungdommene, mener leder Hege Fjær i politiets ungdomsavsnitt i Vestfold.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Og en fest betyr ikke nødvendigvis at det skal ropes alarm. Men lederen av ungdomsavsnittet i politiet i Vestfold, Hege Fjær, sier det er viktig at de voksne engasjerer seg. Det gjelder først og fremst foreldre, men også skole og politi.

– Voksne bør ta grep slik at det kan bli ei god tid for ungdommene. Det betyr at de må tørre å være litt bestemte. Det handler blant annet om å gjøre seg litt upopulær – spørre om hvem ungdommene skal treffe og avtale henting for eksempel.

Les også:

En sårbar alder

Lederen av politiets ungdomsavsnitt sier at ungdom i 15-17-årsalderen ofte prøver ut rus, men at de i den alderen er sårbare og kjenner for lite til effektene.

– Mange unge jenter rapporterer dessuten at de blir utsatt for seksuelle krenkelser, så det er grunn til å ta dette alvorlig.

Samarbeider med skoler

Ungdomsavsnittet i politiet samarbeider med ungdomsskolene fordi det særlig er dem som er ferdige på ungdomsskolen nå som kan komme ut for problemer.

– Som forelder bør man være bestemt og si at "det er greit at du drar, men jeg vil vite hvor du drar og hvordan du har tenkt å komme deg hjem igjen", sier Hege Fjær.