Millionregning etter tankbilvelt

Det vil trolig koste flere millioner kroner å rydde opp etter at en tankbil med diesel veltet på Lanner tidligere i november.

Tankbilvelt ved E18

11600 liter diesel rant ut i grunnen da en tankbil veltet ved den nye kontrollstasjonen på Lanner 8. november.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

11600 liter diesel rant ut. Mindre enn en femtedel er så langt samlet opp fra grunnen.

– Så langt har vi tatt opp 2400 liter diesel, sier Jan Kristoffersen fra Interkommunalt utvalg for akutt forurensning (IUA). Han har tidligere vært med på å rydde opp i forurensningen etter Full City-havariet i Bamble.

Mye av dieselen er pumpet opp av en kum som ligger bare hundre meter fra stedet hvor tankbilen veltet. Kummen tømmes daglig for diesel, som er tykkere enn vann.

Rett etter ulykken ble det også laget en sanddemning ved en bru i området, og det ble lagt klar lenser i Langangsfjorden.

Millionregning

Det var svært glatt på stedet hvor tankbilen med bensin og diesel veltet 8. november. Tilhengeren, som var lastet med diesel og bensin, traff en container. Det gikk hull på tanken og 11 600 liter diesel rant ut.

Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel & Retail i Norge, sier det er svært sjeldent det er så store lekkasjer fra tankbiler.

Med alle tiltakene som allerede er satt i gang, er det klart at det koster flere millioner kroner. Vi vet ikke hva totalprisen blir.

Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel & Retail

– Vi har et ansvar

Det er Statoil Fuel & Retailing og transportselskapet som hadde oppdraget, som er ansvarlig for å rydde opp. Dette blir en forsikringssak.

Heldaas sier at man venter på vannprøver og undersøkelser av grunnen på Lanner, for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn.

– Vi som har et ansvar må ta de kostnadene som vi og myndighetene blir enige om blir nødvendig for å rydde opp på en ordentlig måte.

Tømming av kum

Daglig pumpes det ut diesel fra en kum som ligger rundt 100 meter fra stedet der tankbilen veltet og lekkasjen oppstod.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK