Hopp til innhold

Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden

Nye resultater i en rapport fra Miljødirektoratet viser at det er like mye mikroplast fra bildekk på havbunnen i Oslofjorden som i jordprøver ved høytrafikkerte veier.

Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Resultatene fra den nye miljøovervåkingen stemmer overens med tidligere antagelser om at bildekk er en stor kilde.

– Det er urovekkende at vi finner svært mye mikroplast fra bildekk i miljøet. Disse ørsmå partiklene kan inneholde skadelige stoffer og de blir værende lenge i miljøet uten å brytes ned. Vi må gjøre mer både i Norge og internasjonalt for å hindre at mikroplast fra bildekk skader naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har nylig påvist at skadelige stoffer fra bildekk, som 6PPD-kinon og andre bildekkstoffer, spres fra veier, kunstgressbaner og gjenbruksanlegg for dekk. Dette er samme stoff som tidligere har vist seg å være dødelig for en art av stillehavslaks i utsatte elver i USA.

Partikler fra bildekk er nå også funnet i blåskjell fra Oslofjorden. Dette viser at mikroplasten inntas av dyr i miljøet, og dermed påvirker miljøet negativt.

– Oslofjorden er allerede under høyt press fra andre menneskeskapte belastninger. Vi er bekymret for at mikroplast bidrar til å gjøre miljøforholdene enda dårligere, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Oslofjorden gamelt dekk
Foto: Fredrik Myhre/Hjelp Havets Haier

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark