Mer salt på veiene

Statens vegvesen brukte over 2000 tonn mer salt på E18 og fylkesveiene i oktober til desember enn samme periode året før. Trond Haugstad i Statens vegvesen sier årsaken til økningen er mer vintervær og utfordrende kjøreforhold. I løpet av de tre siste månedene i 2017 ble det saltet rundt 7300 tonn, mot rundt 5200 tonn samme periode året før.
Statens vegvesen har som målsetting å redusere saltbruken.