Mener det er ukultur i partiet

Varaordfører i Bamble, Unni Brekka Kiøsterud, mener det er ukultur i Bamble Høyre. Tirsdag trakk varaordføreren seg fra partiet fordi hun var lei av for mye splitt og hersk. Onsdag morgen har hun imidlertid bedt om at utmeldingen settes på vent.

Unni Brekka Kiøsterud

Varaordfører i Bamble, Unni Brekka Kiøsterud, har satt utmeldingen fra Bamble Høyre på vent. Hun sier hun er usikker på hva hun nå vil gjøre.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Valglogo

Politiker Unni Brekka Kiøsterud sier hun er usikker på hva hun nå skal gjøre, men det hun ikke er usikker på er at det er en ukultur i Bamble Høyre. Spørsmålet nå er om hun skal gjøre noe med saken fra innsiden eller melde seg ut av partiet.

– Man driver med baksnakking, fremmer sine egne mål uten å se helheten og gjør avtaler uten at alle som skal være en del av avtalen får ta del, sier Kiøsterud.

– Jeg tenker hele tiden: hva er det viktigste i livet? For meg er ikke det å være en del av en ukultur, som jeg opplever at det nå er.

Tirsdag fortalte Kiøsterud at hun ønsker å melde seg ut av Bamble Høyre på grunn av uenigheter i forhandlingene i Bamble etter valget.

– Vi hadde en avtale om at et forhandlingsutvalg skulle melde tilbake til kommunestyregruppa og styret før de gjorde avtaler. Så opplevde jeg at det var forhandlinger i gang uten at vi var informert og involvert, sier Kiøsterud.

Har bedt om at utmeldingen settes på vent

Onsdag morgen forteller imidlertid Kiøsterud at hun har bedt fylkessekretæren sette utmeldingen fra Bamble Høyre på vent. Varaordføreren sier det kan være et alternativ å være medlem i Telemark Høyre.

– Jeg har fått klare beskjeder fra folk innad i partiet om at de ikke ønsker at jeg skal forsvinne. Det er derfor jeg nå har begynt å tenke på om det kan finnes en løsning, sier Kiøsterud.

Hun tror ikke det vil bli aktuelt å fortsette i Bamble Høyre.

– Jeg har et ansvar ovenfor min egen helse, og for min del tror jeg ikke det er en god idé å fortsette i Bamble Høyre, sier Kiøsterud.

Til tross for at utmeldingen er satt på vent, er hun klar på at hun står for det hun tidligere har sagt.

Hjertet hos Høyre

Kiøsterud sier hun vil fungere som en uavhengig politiker i kommunestyret i Bamble.

– Jeg er jo valgt inn. Men dette handler ikke om grunnpilarene i Høyre. Hjertet mitt vil alltid ligge hos Høyre, sier Kiøsterud.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Distriktsnyheter Vestfold og Telemark