Mann dømt til fengsel etter juks på teoriprøven

50-åringen fikk en annen til å ta den teoretiske førerprøven for ham.

Falske førerprøver

FØRERPRØVE: Mannen hadde et førerkort fra Australia og trodde at han måtte avlegge ny teoriprøve i Norge, noe han egentlig ikke trengte å gjøre. Han trengte heller ikke å ta testen på norsk. (Illustrasjonsfoto)

Foto: NRK

En 50 år gammel mann slet med å avlegge bestått teoretisk eksamen ved Statens vegvesen og fikk derfor en annen til å ta den for seg. Det ble avslørt i etterkant ettersom bildene av personen ikke stemte overens.

Han er i Larvik tingrett funnet skyldig i å ha avgitt falsk forklaring til offentlige myndigheter, og for å ha brukt hjelpemidler som ikke er godkjent av regionkontoret.

Den dømte erkjente straffskyld.

Fikk ikke nødvendig informasjon

Mannen hadde et førerkort fra Australia fra før av, men fikk ikke korrekte opplysninger om at han ikke trengte å avlegge en ny teoriprøve for å få et norsk førerkort. Han fikk heller ikke informasjon om at han kunne avlegge teoriprøven på et språk han behersket godt.

Dette er uheldig, men disse forholdene sammenholdt med tiltaltes tilståelse anses ikke tilstrekkelig til å nedsette straffen til en mildere straffart, står det i dommen.

Ifølge retten er avgivelse av falsk forklaring for å kunne ta teoriprøven, alvorlig. Dommen presiserer at de som ikke er egnet til å føre bil, men likevel ferdes på veien, utgjør en fare for andre trafikanter.

Tydelig Høyesterettspraksis i slike saker følger paragraf 166 i straffeloven, der ubetinget fengsel er utgangspunktet for straffen. Dermed mente flertallet i retten at den passende straffen kan settes til ubetinget fengsel i 15 dager, med fradrag av tre dager for utholdt varetekt.

– Han søkte om prøve med tolk

Enhetsleder Ivar Lundstad i Statens vegvesen region Sør sier at mannen søkte om tilrettelagt teoretisk prøve med tolk i 2005, og fikk det innvilget.

– Alle som kommer til teoriprøve kan selv velge språk, men i dette tilfellet valgte altså vedkommende å søke om tilrettelagt prøve med tolk, forteller Lundstad.

Han legger til at en bestått teoretisk prøve har en gyldighet på tre år. Hvis man innen den tid ikke består praktisk prøve, må man ta ny teoretisk prøve.

Mannen bestod prøven i 2005, men ble han nødt til å ta flere teoretiske prøver i etterkant.

– Jeg kan ikke gå inn i detalj på hvorfor han måtte det. Det er en lang historie siden 2005, understreker politiinspektøren.

Politiinspektør Magnar Pedersen i Vestfold politidistrikt har tidligere sagt til NRK at 50-åringen hadde slitt med å avlegge bestått teoretisk eksamen ved Statens vegvesen i etterkant.

– Betyr det at det har blitt gjort en glipp av Statens vegvesen siden mannen ikke fikk alle opplysningene?

– Nei. Han fikk jo det han ba om, sier Lundstad.

– Beklager dere det som har skjedd?

– Vi har håndtert dette etter våre retningslinjer og har ingenting å beklage i denne saken, avslutter han.