Mange klager på råkjøring med vannskuter

Politiet mottok mange klager på uvettig bruk av vannskutere i løpet av årets første sommerferiehelg.

Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund

MANGE MISFORSTÅELSER: Christian Hammernes, leder i Norges Vannscooterforbund, mener det er mange misforståelser ute og går.

Foto: Vannscooter Norge

Berusede førere, kjøring innenfor badebøyer og høy fart var gjennomgående i telefonene inn til politiet i helgen.

Det forteller Ole Kamben, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

Frykter ulykker

– Vi har blant annet fått flere meldinger om at vannskutere kjører nærme områder der barn bader, sier han til NRK.

Uavhengig av om man er for eller mot bruk av vannskutere langs kysten, minner politiet om faren for alvorlige ulykker om sjåførene ikke viser tilstrekkelig hensyn når de er ute på tur.

– Hvis det er små barn som leker og en slik doning kjører på et barn, kan man fort også få en dødelig utgang, påpeker han.

Flere vurderer lokale forbud

Vannscootere er fortsatt et hett tema over store deler av landet.

Vannskuterforskriften ble opphevet fra 1. Mai 2017, noe som innebærer at det ikke finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk.

Flere kommuner har vurdert lokale forbud.

I mai i år vedtok kommunestyret i Øvre Eiker et generelt forbud, og naboen følger sannsynligvis snart etter.

Varaordfører i Drammen, Ståle Sørensen (MDG) er en av dem som har sett seg mektig lei på fenomenet.

Ståle Sørensen

Ståle Sørensen (MDG), varaordfører i Drammen kommune.

Foto: Azad Razaei / NRK

Han hadde håpet på et forbud i Drammens-vassdraget før sommeren 2020, men må smøre seg med tålmodighet.

– Vi har vedtatt å lage en forskrift som skal ut på høring. Den vil vise om det også skal strammes inn andre steder i kommunen, sier han.

Sørensen har flere argumenter for et forbud, og nevner sjøfugl og støy over tid som eksempler på hvorfor han ikke ønsker vannskutere i Drammen.

– Det er også et kjøretøy som ikke egner seg til å kjøre sakte med. Da er det helt meningsløst, mener han.

Bamble kommune har tidligere forsøkt å innføre et lokalt forbud, men dette strandet, opplyser ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap).

I Tana kommune ble det innført et forbud for et år siden.

– Det var bred politisk enighet om dette. Først og fremst ble det gjort av hensyn til villaksen og for å redusere risikoen for smitte i Tanavassdraget, sier ordfører Helga Pedersen.

– Feil bilde

Leder i Norges Vannscooterforbund, Christian Hammernes, synes det er synd at enkelte førere av vannskutere ikke overholder reglene på sjøen, men tror dette gjelder et fåtall.

Han opplever at vannskutere stort sett blir behandlet på lik linje med andre kjøretøy i samme kategori.

– Jeg kjenner meg egentlig ikke igjen i at mange kommuner innfører forbud. Akkurat nå gjelder det kun et fåtall som vi har hørt om. Det er mange misforståelser ute og går, både i forhold til hva kommunene kan gjøre og hvilke lover som gjelder, sier han til NRK.

Han oppfordrer kommunene til å komme med bedre informasjon om reglene som gjelder for bruk av vannskutere i Norge.

– Her er det mye tåkelegging ute og går.