Må løslate varetektsfanger

Politiet må løslate personer i varetekt på grunn av begrenset kapasitet i fengslene. Politimester fortviler.

Politimester Marie Benedicte Bjørnland
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Politiet i Vestfold sliter med å finne ledige fengselsceller til varetektsfanger.

Årsaken er at Kriminalomsorgen ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Ifølge Sandefjords Blad har det ført til at politiet har måttet løslate personer.

- Vi har vært nødt til å løslatt personer som vi har hatt i fengsel på en varetektsplass, fordi vi har et så prekert behov for en som har gjort mer alvorlig kriminalitet, for å få vedkommende inn i varetektsfengsel, sier politimester i Vestfold, Benedicte Bjørnland.

Glattcelle i Drammen

Glattcelle i Drammen fengsel.

Foto: NRK

Brutt loven

Den begrensede plassen har ført til at Vestfold politidistrikt har brutt arrestforskriften hele 73 ganger første halvår.

Forskriften sier at overføring fra politiarrest til fengsel skal skje innen to døgn. Politimesteren er bekymret for situasjonen.

- Dette har vi sagt i fra om i et brev til kriminalomsorgen i region sør. Det er en liten holdbar situasjon for oss og for personene dette gjelder, sier politimesteren.

- Hvordan skal dere løse dette?

- Jeg håper det er mer fleksibilitet etter at Kriminalomsorgen nå har nedarbeidet soningskøen. Jeg håper på en bedring, sier Bjørnland.