Hopp til innhold

Må gjøre vedtak uten fagkunnskap - til barnas beste, sier kommunen

Til tross for at lederen for barnevernet i en kommune selv må ta hastebeslutninger om å skille barn og foreldre, står Skien kommune fast på at det er riktig å ansette en person uten barnefaglig kompetanse.

Barnevernleder Dag Bratberg i Bamble er en av mange som roper varsku over at Skien kommune ansetter en ny barnevernleder uten barnefaglig kompetanse.

Er personlig ansvarlig for akuttvedtak

For når Ola Fadnes snart gir seg som barnevernleder, er det den veien Skien kommune tar fagligheten i ledelsen av barnevernet. At det på denne måten ser ut til at det fokuseres mer på økonomi enn på barnas beste, har blant annet fått alle barnevernlederne i de 18 andre kommunene i Telemark til å reagere.

Også utenfor Telemark kommer det reaksjoner, forteller barnevernleder Bratberg i Bamble.

Bratberg nevner for NRK at en konkret utfordring som en barnevernleder i en kommune vil stå overfor, er at vedkommende ifølge loven ikke kan delegere bort avgjørelsen om den mest ekstreme inngripenen noen kan gjøre i en familie, nemlig å skille barn og foreldre i et akuttvedtak.

Ola Fadnes.

Avtroppende barnevernleder Ola Fadnes.

Foto: Roald Marker / NRK

Dette er saker der barnevernet handler raskt, og der en rask avgjørelse gjør at det kan bli vanskelig å ivareta rettssikkerheten til barn og foreldre.

I barnevernloven står det at det bare er lederen av barnevernet - ikke barneverntjenesten som institusjon - som kan gjøre et slikt akuttvedtak.

– Det er overhodet ikke greit at den som har ansvaret for et slikt vedtak, er uten riktige kunnskaper. Det er en så enorm inngripen i et barns hverdag, at da man må stå på et godt faglig fundament, sier Bratberg.

– Kommer ikke utenom å bryte loven

Ordfører Hedda Foss Five i Skien sier at påtroppende barnevernleder Ragnhild Kvernes vil få hjelp med disse beslutningene. Men når man er eneansvarlig for et slikt vedtak, må man vite hva man gjør, mener Bratberg.

Bratberg setter spørsmål ved beslutningen om å ansette en person uten barnefaglig kunnskap, som er gjort av Skien kommune, Dette er ikke gjort for å bedre barnas kår, men for å spare penger i barnevernet.

For i så store beslutninger som en barnevernleder må gjøre, er det ikke nok å stole på at rådene man får er gode og ikke ha personlig barnefaglig kompetanse, mener barnevernlederen i Bamble.

– I verste fall, hvis fokuset på å spare penger blir for stort, kommer man ikke utenom å bryte loven, sier Bratberg.

Han synes det høres komplisert ut å få en økonom til å spare penger på lovpålagte tjenester.

Loven stiller ingen krav til lederen

Kommunalsjef for Oppvekst i Skien kommune, Grete Gjelten, er sjef for barnevernlederen i Skien.

Hun skriver i en tekstmelding at det «er en person med master i administrasjon og ledelse som er konstituert som barnevernleder. Hun har også økonomi i fagkretsen sin».

Gjelten skriver videre at: «Kommunen følger de lover og regler som gjelder. Utover dette har jeg ingen kommentarer».

Statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vil ikke kommentere på generelt grunnlag at kommunene ansetter barnevernledere uten barnefaglig kompetanse, men seniorrådgiver Anne Nordskog i barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir i en e-post Gjelten støtte i at «loven stiller ingen krav til lederens kompetanse».

Heller ikke barneombud Anne Lindboe ønsker å kommentere manglende barnefaglig kompetanse hos barnevernledere.

– Nødvendig med ulik kompetanse

Skien-ordfører Hedda Foss Five sier hun tror det er nødvendig med ulik type kompetanse i barnevernet.

– Både det med økonomi og ledelse er gode kvalifikasjoner inn i en så viktig oppgave, sier Five.

Hun sier at det at barnevernlederen ikke kan delegere bort akuttvedtak, er noe rådmannen i Skien har visst da Kvernes ble ansatt.

Hedda Foss Five

Ansettelsen er til barnas beste, er ordfører Hedda Foss Five sikker på.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Men de som står i en situasjon der man risikerer å få familien sin splittet - tror ledelsen i Skien kommune at disse menneskene ønsker at en med økonomisk eller en med barnefaglig kompetanse skal ta avgjørelsen?

– Det vil ikke være enten eller, det vil være både og, sier Five.

– Til barnas beste

– I en slik prosess vil man få så mange ulike faglige vurderinger i sakshåndteringen, og det vil aldri bare være en person som gjør en så vanskelig beslutning, sier ordføreren.

Så med så mange faglige vurderinger å gjøre beslutninger ut ifra, er da en ansettelse av en økonom i en barnefaglig stilling til det beste for barna?

– Jeg ville ikke på noen måte gitt uttrykk for en positiv holdning til dette, hvis jeg ikke trodde fullt og helt at det var til barnas beste, sier Five.