Hopp til innhold

Best i landet til å rekne matteoppgåver

Klasse 7c ved Lunde barneskole i Skien vant nasjonal mattekonkurranse. No kan dei kalle seg noregsmeistrar i matterekning.

Elever i klasserom med nettbrett. Nytt matteprogram på ipad, Kikora. Elever spiser pizza.

Klasse 7c ved Lunde barneskole har vunne konkurransen MatteMaraton i regi av det nettbaserte læringsprogrammet for matematikk Kikora.

Klassen har rekna flest matteoppgåver i løpet av ein månad i landet, og fekk ein delt førsteplass. I alt 24.000 elevar har laust tre millionar matteoppgåver.

Klasse 7 c ved Lunde barneskole

Klasse 7 c har laust over 28.000 matematikkoppgåver og er noregsmeistrar i MatteMaraton.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Har jobba hardt

I dag feira klassen med pizza som premie. Filip Olsson synest det er morosamt at klassen er blitt best i landet.

– Det var veldig gøy. Eg synest vi fortente det sidan vi har jobba veldig hardt alle saman. Vi har stått på det vi kunne, og då er moro få påskjøning for det vi har strevd for, seier Olsson.

Hannah Jamila Boklund synest det er morosamt å jobbe med det nettbaserte matematikkprogrammet.

– Det er meir gøy enn å jobbe med matteboka, av ein eller annan grunn. Og så få vi vite om det er rett svar med ein gong, seier Boklund.

Andreas Lassen Hansen synest også det er morosamt og jobbe med matematikkoppgåver på iPad i timen.

Thomas Kverndokken og Hannah Jamila Boklund

Lærar Thomas Kverndokken underviser Hannah Jamila Boklund.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Det er morosamt og lærerikt. Vi har konkurrert med dei andre sjuande klassene ved skolen om å løyse flest matteoppgåver, seier Lassen Hansen.

Kult å vere god i matte

Thomas Kverndokken er lærar for klasse 7 c. Han fortel at klassen nå har laust over 28.000 matteoppgåver til saman.

Han fortel at det starta med at elevane ville utfordre dei andre sjuandeklassene ved Lunde barneskole i Skien, og har tatt eit krafttak under mattekonkurransen.

– Elevane har jobba mykje på skolen, men dei har også jobbe mykje heime med matematikkoppgåvene, på eigen fritid og på eige initiativ, seier Kverndokken.

Han meiner det har vore veldig motiverande å jobbe med det nettbaserte matematikkprogrammet.

– Eg trur det har økt kunnskapsnivået i matematikk. Mykje av dette kunne elevane frå før. Men programmet har sørga for at elevane har fått mengdetrening, slik at den grunnleggande matematikken får sette seg, seier Kverndokken.

Han opplever at det er blitt gøy å løyse matematikkoppgåver.

– Det er blitt kult å vere god i matte, seier Kverndokken.

(Artikkelen fortsett under bilete)

7c ved Lunde barneskole

Førstepremien for å ha rekna flest matematikkoppgåver i MatteMaraton blei feira med pizza.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Satsar på matematikk

Skien kommune satsar mykje for å betre kunnskapane i matematikk i grunnskolen, og det nettbaserte matematikkprogrammet Kikora er eit av tiltaka.

– Målet er å betre karakterane i matematikk i avgangsklassene over ein seks års periode, seier fagsjef Tore Andersen.

Intervju med Line Marie Refsdal, rektor Lunde barneskole og fagsjef i Skien kommune, Tore Andersen

Rektor Lise Marie Refsdal meiner det er motiverande for elevar og lærarar å jobbe med matteoppgåver på data. Fagsjef Tore Andersen i Skien kommune er stolt av skolen. Sjå video.

Skien kommune ligg nå under landsgjennomsnittet, og målet er å vere betre enn landsgjennomsnittet i 2019.

– Skien kommune er veldig stolte over at vi har ein skole som gjer det så godt i ein nasjonal mattekonkurransen, seier Andersen.

Han meiner det viser at interessa for matematikk er aukande, og håpar det blir mogleg å få opp nivået i heile kommunen.

Mindre arbeid for læraren

Rektor ved Lunde barneskole, Line Marie Refsdal, seier det nettbasert programmet er eit godt verktøy for å motivere elevane for matematikk.

– Matematikk er eit satsingsområde, og det har nok vore ein intern konkurranse blant lærarane om å motivere elevane.

Refsdal opplever at det fører til betre motivasjon og læring blant elevane.

– Og det blir mindre arbeid for lærarane med å rette oppgåver. For oppgåvene blir ferdig retta, og då slepp lærarane å bruke tid på det, seier Refsdal.