Hopp til innhold

Akutt- og døgnfunksjonene legges ned

Sykehusstyret har i dag valgt å følge innstillingen fra sykehusadministrasjonen om å legge ned akutt og døgnfunksjonene ved Rjukan og Kragerø.

Døra lukkes for medisinsk sengeenhet i Kragerø

Døra lukkes nå for medisinsk sengeenhet i Kragerø

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Thorleif Fluer Vikre lansert et forslag om å beholde døgnfunksjonen i Kragerø og på Rjukan, det forslaget var det kun Fluer Vikre selv som stemte for.

Kun Thor Helge Gundersen, ansatte representant fra fagforbundet, stemte mot administrasjonens innstilling til Utviklingsplanen.

Skal behandles av Helse Sør-Øst

Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF, Peder Olsen, har bedt om å få

Frank hvaal og Bess Frøyshov

Prosjektleder Frank Hvaal og sykehusdirektør Bess Frøyshov var spente før dagens møte.

Foto: Anne Lognvik / NRK

saken til sitt overordna styre også, dette er mer administrativt sier styrelederen Tom Jørgensen. Saken blir derfor tatt opp i styret i Helse Sør-Øst 19. juni. Det betyr at den endelig avgjørelsen ikke vil bli tatt i dag.

Sykehusstriden i Telemark

Prosjektleder Frank Hvaal presenterer saken for styret nå, han sier at sykehuset er et av de minste i landet, og at det er krevende å opprettholde et godt akutt- og spesialisttilbud med den økonomien sykehuset har.

Styreleder Tom Jørgensen sier at det å avvise planen i dag, ville være uansvarlig. Ingen i styret krever utsettelse.

Styrelederen avviser også påstandene fra Tinn om at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok.

Kun én stemte for

Det var kun Thor Helge Gundersen som stemte mot administrasjonens forslag.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– God legevakt i Tinn

Torleif Fluer Vikre kritiserer administrasjonen for ikke å ha gitt fullgode svar til Kragerø, Rjukan og Notodden når det gjelder innspill til høringsrunden. Han stiller også spørsmål ved de økonomiske kalkylene for planlagte nybygg.

Frank Hvaal sier de har vurdert at de ikke svarer på hvert enkelt innspill, men tar det inn i en samla innstilling. Når det gjelder økonomi og nybygg, har man brukt erfaringer fra Østfold.

Tidligere ordfører i Porsgrunn og styremedlem Elisabeth Nilsen stiller spørsmål ved en eventuell legevaktordning på Rjukan.

– Vi har sagt vi skal sørge for tilstrekkelig kompetanse, men hva betyr det? spør Nilsen

Bess Frøyshov sier at man vil bidra til at de får god legevakt i Tinn, men det er først og fremst et kommunalt ansvar. Flere kommuner ellers i Telemark samarbeider om legevakt. Det vil si at Tinn har en hybridløsning med sykehuset. Den løsningen kommer ikke til å fortsette hvis utviklingsplanen blir vedtatt.

Demonstrasjoner før møte

Sittet og ventet

Barthold Vonen, som er styremedlem og kirurg ved Nordland-sykehuset, sier at konklusjonen ikke kan komme som en overraskelse på Tinn kommune, og at kommunen kunne valgt å gjøre noe i forhold til legevaktløsning, men det har de ikke gjort, de har sittet og ventet på vedtaket.

Vonen mener også at hverken Rjukan eller Kragerø har komplett akuttberedskap i dag, langt der ifra.

Barthold Vonen
Foto: Anne Lognvik / NRK

– Hvis staten i sin helseplan neste år sier at man kan ha ulikt helsetilbud avhengig av hvor du bor i landet, kan dette passere. Ikke ellers, sier Vonen

Foreslått å legge ned i Kragerø og på Rjukan

Styret vil blant annet behandle direktørens innstilling om å legge ned lokalsykehusene på Rjukan og Kragerø.

Forslaget om å ligge ned både akutt og døgnfunksjonene ved de to sykehusene har skapt sterke reaksjoner.

Seneste i dag har Tinn kommune uttalt at saken bør sendes videre til styret i Helse Sør-Øst.

Forslaget innebærer også en flytting av all somatisk behandling fra Porsgrunn til Skien.

Hovedpunkter i omstrukturering

Prosjektleder Frank Hvaal påpeker hovedpunktene i den foreslåtte omstruktureringen av Sykehuset Telemark.

Han sier at man i det seneste forslaget endrer lengden på overgangsfasen, både i Rjukan, Kragerø og Porsgrunn i det seneste forslaget.

1) Flytting av somatisk aktivitet fra Porsgrunn til Skien. Dette vil anslagsvis gi driftsmessige fordeler på 20 millioner kroner, men overgangen vil ikke fullføres før 1. mars 2019.

2) Overflytting av akuttavdelingen i Kragerø til Skien. Ifølge Hvaal mener legene at akuttavdelingen ikke har en viktig nok funksjon. En halvering ned til 10 sengeplasser burde være nok for befolkningen i Kragerø, denne omleggingen vil imidlertid ikke skje før 20.6.2015.

3) Flytting av tilbud og akuttavdeling fra Rjukan til Notodden. Besparelsene det er snakk om vil være i størrelsesordenen 55 millioner kroner.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark