Hopp til innhold

Kvinne dømt for overgrep mot fostersønn – slipper straff

En kvinne (39) fra Vestfold ble funnet skyldig i overgrep mot sin da 15 år gamle fostersønn, men er lettet over at hun slipper straff.

Tingrett rettsal

TINGRETTEN: Saken gikk i Vestfold tingrett.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Dette er en veldig komplisert sak, sier Jon Anders Hasle, kvinnens forsvarer.

Ifølge dommen var det gutten som startet med å forgripe seg på den 39 år gamle kvinnen mens hun sov.

Sjelden bestemmelse

Retten har trodd på kvinnen som forklarte at overgrepene startet da hun sov sammen med gutten da han var syk.

Samsovingen skjedde i samarbeid med barnevernet, som hadde det overordnede faglige ansvaret for gutten.

Retten ser ikke bort fra at kvinnen ble utsatt for et konstant press fra 15-åringen side om å ha sex med ham. Kvinnen anmeldte også gutten for voldtekt.

Etter en samlet vurdering, kom rettens flertall til at kvinnen ikke skulle straffes, selv om hun ble kjent skyldig. Mindretallet, én meddommer mente at hun skulle frikjennes.

Hasle sier domstolen i denne saken har brukt en paragraf som sjelden brukes.

– Bestemmelsen brukes som en sikkerhetsventil der det er urimelig å straffe, sier han.

Forsvarar Jon Anders Hasle

FORSVARER: Jon Anders Hasle er forsvarer for kvinnen.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Varslet ikke

Ifølge dommen kan kvinnen klandres fordi hun lot overgrepene fortsette og unnlot å varsle om det som skjedde.

– Tidligere opplevelser med overgrep trigget denne «frysetilstanden», og hun klarte ikke å stoppe det, sier Hasle.

Kvinnen har ifølge erklæringer fra psykologer som ble lagt frem i retten, fått diagnosen kompleks PTSD – posttraumatisk stressyndrom.

Retten viser videre til at straffesaken mot gutten ble henlagt etter bevisets stilling, mens kvinnen ble tiltalt og dømt ut fra sin egen forklaring.

– Det gale tiltalte har gjort er at hun lot fornærmede holde på, herunder at hun ikke varslet. Etterforskningen av saken kunne med et slikt utgangspunkt vært påtalemessig avgjort med påtaleunnlatelse uten betingelser, skriver retten.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken før dommen er forkynt.