Hopp til innhold

– Folk orker ikke å være ute på grunn av lukta

Midt i byen vil kommunen øke kapasiteten til renseanlegget. – Folk snakker om å flytte fordi de ikke orker mer, sier nabo.

Norsk Hydro Holmestrand

HOLMESTRAND SENTRUM: Det gule bygget bak hekken inne i vika er Holmestrand Renseanlegg.

Foto: Norsk Hydro

Marie Kürstein er en av mange som klager på vond lukt fra Holmestrand renseanlegg.

Kommunen planlegger å utvikle anlegget slik at det også kan ta imot kloakk fra nabokommunen Sande.

Marie Kürstein

HOLMESTRAND: Marie Kürstein er en av beboerne som har Holmestrand Renseanlegg om nabo. Hun mener det finnes bedre løsninger for kloakken i kommunen enn å utvide renseanlegget.

Foto: Privat

– Siden 1995 har vi ikke gjort noe annet enn å klage på dette. Lukten blir verre og verre, og nå skal de utvide og ta imot mye større masser allerede neste høst, sier Kürstein.

– Det på tide å si stopp en hal, fortsetter hun.

Kürstein mener kommunen bør legge kloakkrenseanlegget et annet sted, og har sendt brev til politikerne.

Der argumenterer hun med at det at et større anlegg som vil lukte i området Dunkebekk, ikke er bra for en by som skal være attraktiv for nye og gamle innbyggere.

– Mindre lukt

Leder i utvalg for kommunalteknikk og regulering i Holmestrand kommune, Helga Opsett, sier det nye anlegget vil lukte mindre enn i dag.

Helga Opsett

UTVALGSLEDER: Helga Opsett lover mindre lukt selv om lenseanlegget utvides.

Foto: Privat

– Det nye anlegget vil gjøre vannkvaliteten i fjorden bedre. Avtrekket skal utstyres med moderne utstyr og moderne renseteknologi for å redusere luktutslippet til det absolutt minimum.

Foreslår Langøya

Kürstein lanserer imidlertid Langøya som et alternativ, og mener Sande og Horten også kunne benyttet seg av et felles anlegg.

Opsett avviser det som en god ide.

– Det har ikke vært tema, sier hun. – Vi har et 20 år gammelt anlegg som ligger der allerede, og det er bedre å investere i det anlegget vi har. Vi må utvide anlegget på grunn av den befolkningsveksten vi har.

– Men lukta er så ille at folk ikke orker å være ute og vurderer å flytte, sier Kürstein.

Opsett bor i det samme område, og har ikke merket det samme.

– Jeg har aldri vurdert å flytte på grunn av renseanlegget, sier hun.

– Hvor sikker er du på at lukten blir mindre med et større anlegg?

– Jeg kan ikke si noe mer enn det kommunen sier, og det er at lukten skal reduseres betraktelig.