Krever skjerpet sikkerhet

Naboer til gjenvinningsbedriften Revac i Re krever at bedriften garanterer at det aldri blir en storbrann igjen. Bedriften som tar imot elektrisk og elektronisk avfall, hadde to store branner i 2014 og i mai i år. Daglig leder Anders Aas i Revac forstår at naboene er redde, men sier at bedriften er nøye regulert og at den er opptatt av sikkerhet.

Christen Ree Kirkevold
Foto: Robert Hansen / NRK