Hopp til innhold

Krever at Oljefondet selger seg ut av selskaper uten fagforening

LO krever at Oljefondet selger seg ut av selskaper som ikke ivaretar de ansattes rettigheter. Sistnevnte har blant annet investert stort i det omstridte lavprisselskapet Wizz Air.

Wizz Air på Torp

BLANDET MOTTAGELSE: LO mener Oljefondet burde stille strengere krav til selskapene de har eierandeler i. Et eksempel er Wizz Air, som nå er på vei inn på innenriksmarkedet i Norge.

Foto: Robert Hansen / NRK

Nå ønsker LO at de etiske reglene til Oljefondet strammes inn kraftig.

Ved nyttår var fondets eierandel i Wizz Air på godt over 600 millioner kroner.

– Gylden mulighet

Det ungarske lavprisflyselskapet er nå på vei inn i innenriksmarkedet i Norge. Og har fått blandet mottagelse.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har tidligere sagt at han vil nekte sine ansatte å fly med Wizz Air. Han reagerte på at Wizz Air-sjef József Váradi har sagt at Wizz Air «er et flyselskap uten fagforeninger».

Statsministeren uttalte nylig at hun ikke vil fly med selskapet, fordi hun mener de ansatte ikke blir godt nok ivaretatt.

Samtidig har Oljefondet altså investert stort i selskapet.

Den 15. juni i år ble utredningen «Verdier og ansvar – det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland» overlevert til finansminister Jan Tore Sanner.

Utvalget ble oppnevnt 5. april 2019. De har hatt som mandat å vurdere de etiske retningslinjene for Oljefondet siden retningslinjene ble etablert i 2004.

Høringsfristen går ut tirsdag. Nå krever LO affære.

Leder Hans-Christian Gabrielsen mener man må stille strengere krav til selskap som for eksempel Wizz Air.

Hans-Christian Gabrielsen

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Hvis det ikke følges opp, på tross av denne kritikken, så er det bare å trekke seg ut.

Gabrielsen mener Stortinget nå har en gylden mulighet til å gjøre noe med dette.

– De skal behandle en stortingsmelding som handler om hvordan Oljefondets investeringer skal gjøres. Hvilke etiske retningslinjer man skal legge seg på. Her mener vi at arbeidstagerrettigheter må inn som en grunnleggende del av det etiske regelverket, sier LO-lederen.

Ser alvorlig på saken

– Norges Bank Investment Management følger opp alle investeringene sine og vurderer risiko knyttet til bærekraft og sosiale forhold.

Det sier Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse.

Hun legger til at de tar opp menneskerettigheter som en del av dialogen med selskapene, og at grove brudd på arbeidstakers rettigheter er saker Etikkrådet ser på.

– Når det gjelder Wizz Air følger vi selvsagt med på saken, og vi ser alvorlig på informasjonen som har kommet. Dette vil vi følge opp i vårt eierskapsarbeid, sier Ihenacho.

Best i klassen

På Stortinget er Høyre avventende til kravet fra LO.

Statsbudsjettet 2021

Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson i Høyre.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi får nå se hvordan høringsuttalelsen er i sum, men det er slik at fondet har utelukket selskaper også tidligere, basert på at arbeidsrettigheter har blitt brutt, sier Mudassar Kapur. Han er finanspolitisk talsperson i Høyre.

Arild Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, påpeker at arbeidsrettigheter er en sentral del av menneskerettighetene som Oljefondet skal være best i klassen på.

– Jeg mener dette er et spennende forslag, som det er god grunn til å støtte, sier han.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke kommentere investeringer i enkeltselskaper.

Jan Tore Sanner

Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Foto: Marte Garmann

– Det er bred politisk enighet om rammene for den ansvarlige forvaltningen av våre felles sparepenger i Oljefondet. Vi jobber allerede med en vurdering av de etiske retningslinjene til fondet, og vil komme tilbake til Stortinget til våren, skriver han i en e-post til NRK.