Hopp til innhold

Krevde hoderulling i fylkeskommunen. Nå går direktør av

Etter varslingsbråket går Lisbeth Eek Svensson inn i en ny stilling. – Hun burde fått oppsigelse, sier politiker og kaller avgjørelsen en skandale.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skien
Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Bare tre måneder etter at politikerne krevde hoderulling etter det langvarige varslerbråket i Vestfold og Telemark fylkeskommune, går nå direktør Lisbeth Eek Svensson av.

Varslerbråket har kostet skattebetalerne over 15 millioner kroner.

Les også: Krever hoderulling i fylkeskommunens toppledelse

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skien
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skien

Etter eget ønske

Torsdag sendte fylkeskommunen ut en pressemelding der de kunngjorde at Lisbeth Eek Svensson trer ut av direktørstillingen. Det skjer etter eget ønske.

Svensson er direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune og går av med virkning fra 1. juli 2022.

Lisbeth Eek Svensson er direktør for næring, innovasjon og kompetanse.

FRATRER: Lisbeth Eek Svensson trer etter eget ønske ut av stillingen som direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune (Arkivbilde)

Foto: Kristine Mellefoss

Svensson ønsker ikke å kommentere saken ut over pressemeldingen.

– Jeg har selvfølgelig orientert kollegaer og medarbeidere internt om mitt valg. Ut over det har jeg ikke noe å fortelle. Det skriver Svensson i en SMS til NRK.

Svensson går fra juli inn i en stilling som rådgiver i fylkeskommunen.

Hun blir rådgiver i den nye prosjektorganisasjonen som vi har etablert. Vi skal jobbe med å bygge nye fylkeskommuner. Det forklarer fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Svensson beholder direktørlønnen i den nye stillingen.

– Ja, det gjør hun som en personlig ordning, sier Christophersen.

Fylkesrådmann i Vestfold og Telemark Arve Semb Christophersen.

Arve Semb Christophersen, fylkesrådmann i Vestfold og Telemark

Foto: Kristine Mellefoss

Konsekvens av varslerbråk

En rapport som ble lagt fram i mars konkluderte med et uforsvarlig arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Les også: La fram rapport til 15 millioner kroner: – Uforsvarlig arbeidsmiljø

Fylkesdirektøren bekrefter at fratredelsen er en konsekvens av varslerbråket i fylkeskommunen.

– Lisbeth og jeg har hatt et behov for dialog etter varslingsrapporten. Det er hun som har trukket denne konklusjonen, sier Christophersen.

Hva skjer med de andre lederne som fikk kritikk?

Vi jobber bredt med oppfølging av varslersaken, men det er ingen annen individuell oppfølging av ledere nå, sier fylkesdirektøren.

– Uforsvarlig arbeidsmiljø

Helt siden Vestfold og Telemark ble slått sammen har toppledelsen i fylkeskommunen vært preget av konflikter.

Blant annet har to ledere måtte slutte i sine stillinger.

For å rydde opp fikk et eksternt advokatfirma oppgaven med å granske hva som hadde gått galt og få fakta på bordet.

I mars la advokat Jan Fougner fram den eksterne granskingsrapporten.

Den avdekket etiske overtramp, hemmelighold og uryddig opptreden fra ledere i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Rapporten legges frem for fylkespolitikerne.

RAPPORT: Advokat Jan Fougner la fram den eksterne varslingsrapporten for fylkesutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Foto: Vigdis Hella / NRK

– Legaliserer uakseptabel atferd

Da granskingsrapporten ble lagt fram krevde en samlet opposisjon at flere av topplederne i Vestfold og Telemark fylkeskommune måtte gå av.

KrFs gruppeleder Hans Edvard Askjer reagerer på at reaksjonen mot Svensson ikke er hardere.

– Når fylkesdirektøren har sagt at det er en alvorlig rapport synes jeg dette er en mild reaksjon.

– Er du overrasket?

– Ja, på bakgrunn av den alvorlige rapporten ville det vært naturlig med en annen reaksjon, sier KrF-politikeren og fortsetter.

– Ved at folk får fortsette så legaliserer man en atferd som til de grader er uakseptabel i mine øyne.

– Mener du hun burde fått oppsigelse?

Ja, hadde jeg vært fylkesdirektør, så hadde ikke det vært noe å diskutere. Jeg synes dette er grove overtramp, sier Askjer.

– En skandale

KrF-politikeren peker på at Svensson hadde det tydeligste ansvaret.

– Jeg hadde forventet en annen reaksjon for å signalisere hva slags etikk og moral vi skal akseptere og ikke akseptere i fylkeskommunen.

Hans Edvard Askjer tror ansatte undrer seg over avgjørelsen.

Jeg vil tro de undrer seg over at man slipper unna med denne typen ledelse. Jeg mener dette er en skandale, svarer Askjer.

Fylkesdirektør Arve Semb Christophersen ønsker ikke å kommentere kritikken fra KrF-politikeren.