Krev svar om deponi

Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen frå Senterpartiet tek deponi-saka i Brevik opp med klima- og miljøministeren. Sem-Jacobsen spør statsråd Ola Elvestuen kva han vil gjere for å sikre interessene til dei som bur i Brevik. Åslaug Sem-Jacobsen viser til at statsråden tidlegare har sagt at han ynskjer ein open prosess.

Åslaug Sem-Jacobsen
Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK