Kraftig kritikk mot fylkesmannen

Fylkesmann Erling Lae blander seg inn i prosessen med kommunereformen og svekker dermed sin egen posisjon, mener seks av de syv ordførerkandidatene på Tjøme. Jeg gjør bare jobben min, sier Lae.

Erling Lae

Fylkesmann Erling Lae sier at fylkesmannsembetet må tåle kritikk. – Hvis ingen reagerte, gjorde vi kanskje ikke jobben vår.

Foto: Rune Jensen / NRK

Mange av partigrupperingene på Tjøme har ennå ikke tatt stilling i spørsmålet om en eventuell sammenslåing av kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme – det som kalles TNT-kommunene.

Derfor mener ordførerkandidatene for alle partier på Tjøme bortsett fra Høyre at fylkesmannen kommer med utidig innblanding i prosessen rundt kommunereformen.

– Det er relativt oppsiktsvekkende at alle grupperinger bortsett fra ett parti kritiserer fylkesmannen, mener Tjøme Venstres ordførerkandidat Carl-Erik Grimstad.

Les også:

– Agiterer for TNT

Carl-Erik Grimstad

Carl-Erik Grimstad mener fylkesmannen farer med dommedagsprofetier over alderssammensetningen på Nøtterøy og Tjøme.

Foto: Inger-Marit Knap Sæby / NRK

Grimstad mener at fylkesmann Erling Lae går altfor langt i retning av å agitere for TNT. Blant annet peker han på at Lae mener det er fare for forgubbing på Nøtterøy og Tjøme.

– Det er en ren fremskrivning av befolkningsutviklingen på øyene. Det kan ikke legges til grunn, for det er nå politikken begynner.

Grimstad og de andre ordførerkandidatene er kritiske til Laes rolle og mener han griper inn i folks beslutningsrett.

– Han går langt i retning av sitt gamle partis standpunkt, hevder Grimstad.

– Viktig med fakta

Erling Lae sier at hans rolle er å formidle regjeringens og Stortingets syn, og at det er viktig i en diskusjon å være faktabasert.

– Slik vi ser det er befolkningsutviklingen i Norge en av årsakene til en kommunereform. Og det vi har vist til er at Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme har nokså ulik befolkningsutvikling hvis vi skal holde oss til Statistisk sentralbyrå (SSB). Noe annet kan vi ikke gjøre.

Bekymret for forgubbing

Ifølge Lae viser tallene fra SSB at det på Tjøme om noen år vil være to personer mellom 20 og 67 år for hver pensjonist.

– Og det er veldig bekymringsfullt med tanke på hvordan man da skal greie å tilby tjenester til befolkningen. Det skjer en urbanisering i Norge, og den er slik at den yngre befolkningen søker inn mot byer og tettsteder.

Avviser partistandpunkt

Erling Lae har i mange år vært en svært profilert politiker for Høyre i Oslo, men føler ikke at det skaper problemer i den rollen han nå har som fylkesmann.

– Vi har en lang tradisjon her i landet for å ha ryddighet i de rollene. Og jeg må jo minne om at da vi hadde en rødgrønn regjering, så fikk jeg kraftig kritikk for å føre en rødgrønn arealpolitikk på Tjøme. Nå har vi en blå regjering, og da formidler vi andre politiske vedtak og standpunkter slik det tilligger fylkesmannens rolle.