Kommer trolig flere flyktninger til Horten

Kommunen er forberedet på å bosette flere flyktninger enn de 60 de allerede har sagt ja til.

Flyktninger sover på gata

Utlendingsdirektoratet (UDI) anslår at opp mot 25 000 asylsøkere kommer til Norge i år. De aller fleste kommer hit til Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo. (arkivbilde)

Foto: Linn Beate Woll

Tirsdag 22. september varslet Utlendingsdirektoratet (UDI) at de hadde inngått en avtale med Oslofjord Convention Center i Melsomvik om akutt innkvartering av til sammen 1 000 flyktninger.

Behovet for å bosette flere er imidlertid fortsatt til stede, og Horten kan være en alternativ kommune.

Mandag innkalte derfor ordfører Finn-Øyvind Langfjell og administrasjonssjefen i Horten kommune til et ekstraordinært formannskapsmøte.

Finn-Øyvind Langfjell

– Det er viktig at vi er i forkant av en utvikling vi ser kommer, og den utviklingen er at vi sannsynligvis vil få forespørsel om å ta imot flere flyktninger, sier Finn-Øyvind Langfjell. (arkivbilde)

Foto: Høyre

Temaet var om kommunen kan ta imot flere asylsøkere.

– Må håndtere den situasjonen

Politikerne i Horten har tidligere sagt ja til å ta imot 60 flyktninger, og nå har de altså fått signaler om at de vil få en forespørsel om å ta imot flere.

– Hva vil politikerne si dersom det kommer en slik forespørsel?

– Både på administrativt og politisk nivå ble det gitt uttrykk for at dette er en situasjon vi klarer å håndtere og må håndtere, sier Langfjell.

– Det er viktig med gode prosesser slik at dette blir gjort på en forsvarlig måte, legger han til.

Uvisst hvor mange

Hvor mange flyktninger det kan bli snakk om, vet han ikke ennå, men ordføreren mener at en eventuell bosetting av flyktninger kan skje i løpet av noen måneder.

– Det med asylsøkere som får en bolig i Horten i regi av UDI, vil kunne skje innenfor en ramme på en til to måneder.