Hopp til innhold

Kollisjon i Sandefjord

To biler har kjørt inn i hverandre i krysset Høsts gate og Sandefjordsveien. Begge retninger på Sandefjordsveien er sperret som følge av ulykken. Skadeomfanget og hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.