Klomsæt: – Familien vil ha sannheten frem

AGDER LAGMANNSRETT (NRK) : Familien til Linn Madelen Bråthen er forberedt på en omkamp om skyldspørsmål og erstatningskrav mot den tidligere politimannen, som ble dømt for å ha etterlatt Bråthen i en hjelpeløs tilstand.

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt

Bistandsadvokat for familien til Linn Madelen Bråthen, Sigurd Klomsæt sier han kommer til å prosedere på at den tidligere politimannen er ansvarlig for Bråthens død.

Foto: Roald Marker / NRK

Bistandsadvokat for familien til Linn Madelen Bråthen, Sigurd Klomsæt, sier familien har forberedt seg grundig før saken, og at de ønsker at sannheten, denne gangen, skal komme fram.

De har det selvsagt veldig tøft, men håper at sannheten skal fremføres på en ordentlig måte denne gangen.

Klomsæt mener også Agder lagmannsrett er inhabil, fordi 1. lagmann og dommeren som behandlet saken i tingretten er gift. Han sier han også har klaget til Høyesterett på at ankesaken ikke vil behandle erstatningsspørsmål fra familien.

– I et tidligere møte, er det protestert mot at det fremmes erstatningskrav. Tidligere bistandsadvokat har, av grunner jeg ikke begriper, unnlatt å gjøre det. Det er påklaget til Høyesterett, samtidig som det er gjort oppmerksom på at retten er inhabil.

Høyesterett har avgjort at ingen av dommerne er inhabile. Dermed er Klomsæts innspill avvist, og saken går sin gang.

Linn Madelen Bråthen døde etter å ha falt over 40 meter fra broa mellom Stathelle og Brevik i Telemark, 3. august 2013.

Skiftet advokat

Politiet hadde først siktet den tidligere politimannen som er tiltalt, for forsettlig drap. Riksadvokaten mente bevisene ikke holdt, og at han måtte siktes for å ha forlatt Bråthen i hjelpeløs tilstand. Mannen ble dømt til tre års fengsel i Nedre Telemark tingrett, i september i fjor.

Linn Madelen Bråthens familie har denne gangen fått inn den profilerte advokaten Sigurd Klomsæt som bistandsadvokat. Familien har tidligere uttalt at de ønsker at behandlingen i retten skal munne ut i en ny tiltale som åpner for at politimannen var skyld i hennes død.

Klomsæt har sagt at han, i erstatningsrettslig sammenheng, vil vi prosedere på at mannen er ansvarlig for hennes død. Fører dette fram, mener Klomsæt at lagmannsretten kan oppheve tingrettens dom.

Skal oppklare feil

Den tidligere politimannens forsvarer, Arne Lie, mener det er helt usannsynlig at hans klient nå skal kunne bli tiltalt for drap.

– Det har ikke kommet noe formelt utspill om dette, og det er ikke grunnlag for å ta opp dette. Vi vil gå inn på forhold og påstander fra tingretten, som vi mener er direkte feil.

Lie kommer til å føre fire nye vitner i denne runden. To venner og tidligere kollegaer av den tiltalte mannen, et vitne som var i nærheten av Breviksbrua den aktuelle natten, og en psykiater som skal fortelle om reaksjonsmønsteret til mennesker som har vært utsatt for traume.

Statsadvokaten har innkalt et nytt politivitne som har analysert tidsbruken på brua.

NRK.no følger ankesaken i Agder lagmannsrett.