Byggingen av tunnelen går mot slutten

Holmestrandinger har i over fem år merket sprengning og bygging av byens nye jernbanestasjon, men nå nærmer det seg slutten.

Bygging av nytt dobbeltspor i Holmestrandtunnelen

Det er ikke så mye som gjenstår av byggingen av ny jernbanestasjonen og nytt dobbeltspor i Holmestrandstunnelen. Hallen blir 800 meter lang, 18 meter høy og på det meste 35 meter bred.

Foto: Vegard Lilleås/NRK

De første passasjerene kan gå på toget inne i den nye stasjonshallen i Holmestrandfjellet i desember neste år.

Da har byggingen av nytt dobbeltspor fra Holm til Nykirke på Vestfoldbanen pågått siden august 2010. Det nye sporet blir 14,3 km langt, og nesten hele strekningen skal gå i tunnel.

Prosjektet er stort, koster hele 6,3 milliarder og sørger for at 26 farlige planoverganger nedlegges.

Prosjektleder Knut Knutsen

Knut Edmund Knutsen, prosjektleder for byggingen.

Foto: Vegard Lilleås/NRK

– Det som er mest spesielt med tunnelen er at vi bygger den slik at tog kan kjøre gjennom i 250 kilometer i timen. Vi mener at ingen norske tunneler er bygd for dette før, sier prosjektsjef Knut Edmund Knutsen i Jernbaneverket.

Den høye hastigheten blir muliggjort fordi det til sammen blir fire jernbanespor i tunnelen. To for trafikk inn til plattformene, og to mellom disse der tog uforstyrret kan suse forbi.

– Unikt prosjekt

Jernbaneverket har tidligere sagt til NRK at prosjektet er unikt. Ingen har tidligere på denne måten bygd en stasjonshall i fjell der et tog skal kunne kjøre gjennom så fort, samtidig som det er folk på plattformen et annet sted i hallen.

Knutsen forteller at grunnarbeidene med å sprenge ut hallen og bygge den opp igjen nå er ferdig.

– For tiden holder vi på med det jernbanetekniske arbeidet, vi bygger plattformer og legger fliser, sier han.

Det største arbeidet som gjenstår før åpning, er byggingen av en stålhimling. Den skal ferdigstilles til sommeren.

– Himlingen skal veie over 1000 tonn og henge i 680 bolter. Boltene vil bli grundig testet, forsikrer Knutsen.

Vil gi fra seg vind

Ifølge Knutsen vil tog som går i hele 250 kilometer i timen gi fra seg en del vind. Støyskjermer mellom de to gjennomgående sporene og de som stopper ved plattform vil skjerme noe for dette.

Bygging av ny togstasjon i Holmestrandtunnelen

Hektisk aktivitet inne i Holmestrandstunnelen.

Foto: Vegard Lilleås/NRK

Prosjektlederen sier at det er den store stålhimlingen som i størst grad vil dominere tunnelens utseende innvendig.

Den enorme mengden kabler som vil blir brukt i tunnelen når den står ferdig, sier litt om hvor stort prosjektet er.

– Totalt vil det i alle fall bli brukt 600 kilometer med kabler. Men det er medregnet stasjonsområdet og de seks kilometerne med tunnel som vil komme på hver side av stasjonen, sier Knutsen.

Heis fra toppen av fjellet

Noe som har tiltrukket seg stor oppmerksomhet, er en fjellheis som skal gå fra toppen av fjellet og ned i stasjonshallen.

– Vi er ferdig med å sprenge ut banen som heisen skal gå i, og sender snart ut en tilbudsforespørsel om bygging av heisen, sier Knutsen.