Hopp til innhold

Flere foreldre går sammen mot barnevernet

– Vi håper at en eller annen i systemet ser at det har blitt begått grove feil, sier en mor til NRK.

Klager på barnevernet

Moren NRK har snakket med håper å få tilbake barna sine.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Flere foreldrepar i Andebu har samlet klaget barnevernet inn for Fylkesmannen i Vestfold, Sivilombudsmannen, Helsetilsynet og andre offentlige instanser for lovbrudd.

Foreldrene møtte hverandre da kommunen inviterte til fellessamlinger for foreldre til barn som er plassert i fosterhjem.

Hensikten med møtet var å gi informasjon til foreldrene, men i stedet endte det med at flere av foreldrene gikk sammen om å klage på barnevernets arbeid.

– Vi oppdaget at de fleste av oss manglet oppfølging og tiltak. Det er en veldig alvorlig ting, sier en av foreldrene til NRK.

Behandler ikke fellesklagen

Barnevernslovens paragraf 4 sier noe om hva som skal være prøvd før barna blir tatt fra foreldrene.

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Dette mener altså flere av disse foreldrene at de ikke har fått. I tillegg klages det på feil saksbehandling, samt manglende referater, tilsynsrapporter og planer.

Fylkesmannen i Vestfold har allerede avvist å behandle en slik fellesklage, så nå har foreldrene hyret en advokat og skal levere klage hver for seg. For noen blir det også rettssak i løpet av året.

– Har tillit til barnevernet

Rådmann Stein Rismyhr i Andebu kommune sier de hele tiden vurderer sin egen behandling av barnevernssaker og at han har full tillit til den jobben barnevernet gjør. Han og de ansatte avventer nå behandlingen av disse klagene hos de ulike instansene.

– Det er ikke dermed sagt at vi ikke tar disse klagene på alvor, sier Rismyhr.

Han sier at Andebu kommune har flere barnevernssaker enn folketallet skulle tilsi.

– Det er ikke vår praksis som avstedkommer dette tallet, sier han. Han mener det alltid er hensynet til barnets beste som kommer først.

Første rettssak kommer opp i slutten av januar.

Håper på å få tilbake barna

Flere av foreldrene møter NRK hjemme hos en av dem. De er redd for å snakke i frykt for at de skal skade sin sak. Samtidig vil de gjerne at deres saker skal vurderes på nytt og ses på av andre.

– Vi håper at en eller annen i systemet ser at det har blitt begått grove feil, sier en mor som har blitt fratatt to av sine barn.

Hun håper at de skal komme hjem igjen.

– Vi vet jo at et barnevern trengs, men vi er veldig opptatt av at de følger lover og regler.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Krossobanen

Krossobanen blir stengt ut året