Hopp til innhold

Masterkrav førte til søkertopp

Rekordmange ønsker å ta ettårig lærerutdanning.

Daniel Krister fikk plass ved Praktisk pedagogisk utdanning ved USN.

LETTET: Daniel Krister (29) er glad han rakk å få studieplass før masterkravet trer i kraft. Han gleder seg til å jobbe som lærer på heltid.

Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

Har du en bachelorgrad, er det i år siste sjanse til å få plass ved Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), altså ettårig lærerutdanning.

I 2019 skal det stilles krav om at søkerne har mastergrad. Men allerede i år har folk med mastergrad blitt prioritert foran bachelorkvalifiserte flere steder.

En av dem med bachelorgrad som rakk å få plass, er Daniel Krister. Han skal studere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Jeg ble veldig lettet da jeg fikk tilbud og slipper å gå et toårig masterløp først. Nå er det bare ett år med studier som står mellom meg og en heltidsjobb som lærer.

Ni søkere per plass

Universitetet i Oslo fikk høyeste søkertall noensinne til PPU heltid med 1827 søkere. Det gir om lag ni søkere per plass.

Universitetet har særlig mange søkere med samfunnskunnskap og historie, naturfag og matematikk i fagkretsen. Samtidig har de rekordmange søkere med fremmedspråk.

Rita Hvistendahl ved Universitetet i Oslo

SISTE SJANSE: Ved Universitetet er det i oktober en siste sjanse for å komme inn på PPU uten mastergrad. Da er det opptak for deltidsstudenter, forteller instituttleder Rita Hvistendahl ved UiO.

Foto: UiO

– Vi er svært fornøyde med at så mange vil bli lærere. Mange av søkerne kjenner godt til det kommende masterkravet. Det kan forklare det rekordhøye søkertallet, sier professor og instituttleder Rita Hvistendahl ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

I UiOs hovedopptak er det sendt tilbud til 177 studenter med mastergrad og 105 studenter med bachelorgrad.

Nær dobling i vest

Om lag 1100 søkere ønsket å ta PPU heltid eller deltid ved Universitetet i Bergen (UiB). Det er 300 søkere mer enn i toppåret 2016, og nær dobbelt så mange som i fjor.

Professor og viserektor Oddrun Samdal ved UiB forklarer de to søkertoppene med at 2017 opprinnelig var året da masterkravet skulle tre i kraft.

Viserektor ved Universitetet i Bergen Oddrun Samdal

MASTER GÅR FORAN: Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, forteller at studenter med mastergrad har vært mest konkurransedyktige i årets kamp om PPU-plass.

Foto: THOR BRODRESKIFT

– Også hos oss får de med mastergrad som oftest forrang i opptaket. Mastergrad gir tilleggspoeng og dermed konkurransefortrinn, forteller Samdal.

I noen fag er tilbud sendt ut nokså jevnt til studenter med og uten mastergrad. På ventelisten vitner tallene om at masterkravet er rett rundt hjørnet.

95 prosent av dem som står på venteliste, har ikke mastergrad, forteller Samdal.

Ny sjanse 15. oktober

Til studenter som nå står på venteliste rundt om, har Hvistendahl ved UiO følgende tips.

– Ta en mastegrad i et undervisningsfag. For dem som ennå ikke har valgt studieløp, vil de femårige lektorutdanningene være et godt alternativ.

– Jeg gjør også oppmerksom på at vi vil ha et nytt opptak til vårt deltidsstudium i PPU 15. oktober i år. Så da kommer det en ny sjanse til å søke før masterkravet trer i kraft.

Tomme plasser i 2019?

Universitetet i Sørøst-Norge har gitt tilbud til flere søkere uten mastergrad, enn søkere med mastergrad. 4696 søkte seg til PPU der, og av dem fikk 580 tilbud om studieplass. 390 av dem som fikk tilbud, har ikke mastergrad.

NTNU melder også om rekordmange søkere. 1100 søkte seg til PPU heltid og 939 til FPPU deltid. Det betyr 8 søkere per plass på heltid, og 7 på deltid.

Ventelisten er dessuten smekkfull. 533 venter på plass ved PPU heltid og 316 på plass ved FPPU deltid.

Birgitte Lauvstad ved NTNU

LANG VENTELISTE: Mer enn 800 står på venteliste ved NTNU, forteller Birgitte Lauvstad.

Foto: NTNU

– Vi gleder oss over at mange vil bli lærer. På den annen side skulle vi gjerne gitt mulighet til flere som har «siste sjanse» uten master i år, og som ikke ser det som aktuelt å ta både master og PPU, sier seniorkonsulent Birgitte Lauvstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.

Ved NTNU er de ikke sikre på om de får fylt opp plassene fra neste års opptak.

– Vi er spente på om vi vil få dekket behovet for lærere i skolen i fremtiden.