Kan miste tilskudd fra staten

Skien lufthavn Geiteryggen kan miste statlige tilskudd fordi flyplassen ligger for nærme Torp.

Skien lufthavn Geiteryggen

Skien lufthavn Geiteryggen kan miste 10 millioner i statlige driftstilskudd

Foto: Eirik Haugen / NRK

I det nye regelverket foreslår regjeringa at det skal være minst en times reisetid

fra flyplasser som mottar tilskudd, til nærmeste statlige flyplass.

Reisetida mellom Skien lufthavn og den statlige flyplassen på Torp er rundt 45 minutter.

Bekymret

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five er bekymret for framtida til flyplassen, dersom det statlige driftstilskuddet forsvinner etter 2016.

Hedda Foss Five

Skiensordfører Hedda Foss Five tror ikke Skien kommune vil bidra med penger til Geiteryggen dersom statstilskuddet forsvinner.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Det vil bety at for eksempel kommunen må dekke opp for de 10 millionene Geiteryggen har fått fra staten de siste årene, og det er veldig mye penger for Skien kommune, sier ordføreren.

I en e-post til ordføreren skriver statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i samferdselsdepartementet at Geiteryggen ikke fyller kravet om minst en times reiseveg til næreste statlige lufthavn. Statssekretæren viser til Torp, og stipulerer reisetida mellom Geiteryggen og Sandefjord lufthavn til mindre enn en time.

Tror på fortsatt tilskudd

Samtidig som statssekretæren sier at Skien lufthavn ikke oppfyller kravet om

Arne Rui

Styreleder Arne Rui tror flyplassen fortsatt kan få støtte av staten.

Foto: Anne Lognvik / NRK

reisetid, mener styret ved Skien lufthavn at flyplassen vil få tilskudd også etter det nye regelverket i 2016. Reisetida er rundt en time, og slik lufthavnstyret ser det, vil flyplassen samla sett fremdeles fylle kravet til statstilskott, sier styreleder Arne Rui.

– Så langt det er mulig å lese i statsbudsjettet, vil ikke denne endringa ha noen betydning for drifta av Geiteryggen, sier Rui.

Kommunen kan neppe overta

Ordfører Five tror ikke kommunen kan overta drifta av Skien lufthavn dersom statstilskuddet forsvinner.

– Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de mener flyplassdrift er et statlig ansvar, og har sagt nei til kommunale tilskudd til Geiteryggen.

Hun mener e-posten fra statssekretærene er urovekkende nyheter for flyplassen.

– Nå lyser varsellampene for Geiteryggen, avslutter ordføreren.