Kan få lage biodrivstoff i Grenland

Rønningen i Bamble er aktuelt som nytt industriområde for produksjon av biodrivstoff til fly.

Ineos i Bamble

Et område ved Ineos i Bamble er aktuelt som industri til produksjon av biobasert flybensin.

Foto: Roald Marker / NRK

Herøya Industripark og Ineos Bamble As ser på muligheten for å etablere nye industribedrifter på Rønningen i Bamble.

Antall ansatte i industrien i Grenland er på vei ned og det samme er antall bedrifter. Likevel kommer det stadig forespørsler fra store aktører som er interessert i etablere seg her.

Grenland lokker med en arbeidsstokk med lang erfaring, ferdige utviklede industrianlegg og gode havner. Derfor har Herøya Industripark og Ineos satt i gang et arbeid med å se på mulighetene på Rønningen i Bamble.

Ny industri om fem år

Terje Christensen, Ineos

Terje Christensen ønsker ny industri velkommen på Ineos område.

Foto: Roald Marker / NRK

Biobasert drivstoff med tømmer som råvare er et mulig produkt. Terje Christensen i Ineos er optimistisk.

– Viss vi får til noe av det vi tenker på, så har vi ny industri på plass her om fem år der fabrikkene som ble lagt ned i 2006 og 2008 stod, sier Christensen.

Les også: Vil ha miljøvennlige kampfly drevet av møkk

Sammen med Herøya industripark har de satt i gang et prosjekt for å se om det kan etableres ny industri her.

Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark forteller at det finnes store aktører som er interessert.

– Vi har stadig vekk interessenter som vil etablere industri i Grenland, fordi dette er det mest interessante området i Norge for å etablere prosessindustri av den typen vi har her, sier Larsen.

Har mye på plass

Rolf Olaf Larsen, Herøya Industripark

Rolf Olaf Larsen i Herøya Industripark sier biobasert flybensin er aktuelt i Grenland.

Foto: Roald Marker / NRK

Området det er snakk om er på 180 mål, og det viktigste er på plass allerede. Det er tilgang på store mengder kjølevann, god og sikker tilgang på strøm, biobasert renseanlegg med stor kapasitet. Området har tilgang på gass, det vil si hjelpestoffer som nitrogen og hydrogen.

– Det er mange muligheter her, og det er det som gjør området så interessant for dem som vil investere. Når det ligger en infrastruktur tilgjengelig, så kan det bety at 30–35 av kostnadene for å etablere seg alt er på plass, sier Christensen.

Hvilke aktører som er interessert vil hverken Larsen eller Christensen røpe. Men et produkt som kan være aktuelt å produsere er biobasert brensel med tømmer som råstoff.

– Det som er i skuddet nå er biobasert flybensin. Og Avinor har et stort program for å se på mulighetene for å produsere den type flybensin i Norge. To av de stedene som er mest aktuelle i vårt område er Follum i Buskerud og Grenland, sier Larsen.

Ordføreren er optimist

Jon Pieter Flølo

Jon Pieter Flølo er optimist for ny industri i Bamble.

Foto: Roald Marker / NRK

Ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo, sier dette er helt i tråd med de planene og ønskene kommunen har for utviklingen av området.

Han viser til at det ble startet med en prosess i kommunen for å få år tilbake med fokus på næringsareal og boligareal i kommunen, der det ble pekt på Frier Vest som et viktig område.

– Vi er glad for at det nå er satt i gang et forprosjekt med viktige personer fra Herøya og Ineos med på laget. Jeg er veldig optimistisk og glad for at dette er kommet så langt som det har gjort nå, sier Flølo.

I juli skal denne studien være klar.

Les også: Vil kjøpe Herøya Industripark