Vil ha miljøvennlige kampfly drevet av møkk

Matavfall og husdyrgjødsel kan være framtidas energikilde for både kampflybasen og jagerflyene på Ørlandet.

F-35

– Nå har vi alle muligheter til å hjelpe både Forsvaret og lokalmiljøet, sier biogassforsker Svein Lilleengen.

Foto: Northrop Grumman / AP

Det mener biogass-entusiast Svein Lilleengen. Og han får støtte fra Klima - og Miljøverndepartementet.

En ny kampflybase på Ørlandet vil føre til økt energibehov for å drive basen. Utbygging av infrastruktur vil kreve energi, og mange fly vil trenge drivstoff.

– Forutsetter politisk vilje

Svein Lilleengen

Svein Lilleengen er mye brukt som foredragsholder om biogass.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK
kampflybase Ørland

Kampflybasen på Ørland skal bygges ut.

Foto: Luftforsvaret/Hans Kristian Norset

Biogassforsker Svein Lilleengen på Ørlandet mener husdyrgjødsel og matavfall kan gi energi til både flybasen og flyene, men at det forutsetter større politisk vilje nasjonalt.

– Her er det uante muligheter. Men vi har ingen tilfredsstillende strategi for biogass i Norge. Det har de i Europa, hvor 10.000 biogassanlegg putrer og går, sier han.

Lilleengen fikk i 2012 Midtnordenkomitéens energipris for sitt arbeid på biogass, biodrivstoff og fornybar energi.

Både skog, alger, husdyrgjødsel, matavfall og industriavfall er bioråstoff som kan brukes i en omdannelsesprosess for å lage blant annet for eksempel varmeenergi og drivstoff..

Må få produksjonen lønnsom

Rådgiverfirmaet Rambøll lagde i fjor en rapport for Avinor hvor man så på muligheter for å bruke biologisk materiale i flydrivstoff.

– Vi har tatt utgangspunkt i to internasjonalt sertifiserte metoder for å produsere biodrivstoff, sier strategidirektør i Avinor, Jon Sjølander.

– Det er gjennomført flere flyvinger internasjonalt med en blanding bestående av femti prosent biodrivstoff, som viser seg å fungere helt utmerket.

Sjølander mener en del av utfordringen er å få produksjonen lønnsom, slik at private aktører kommer på banen.

Forsvarsbygg har ikke råd

Økonomi vil sannsynligvis være tungtveiende også på Ørlandet. Fra før av har et biogassprosjekt stanset opp på Fosen fordi prosjektet viste seg å ikke være lønnsomt nok.

Også direktør for Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, har et budsjett å forholde seg til når han skal velge energiløsninger for kamplfybasen

– Vi har et langsiktig mål om å få ned kraftbehovet med tretti prosent ved alle militærleire. Men vi har ikke økonomi til å gjøre det på Ørlandet, sier han.

Norset gård på Ørlandet

Jordbruket står for en stor del av klimagassutslippet i Norge.

Foto: Privat

– Store muligheter for biogass i Trøndelag

– Jeg vet at det er store muligheter for bruk av biogass i Trøndelag. Og generelt er biogass et veldig godt klimatiltak som regjeringen vil ha mer av, sier politisk rådgiver i Klima- og Miljøverndepartementet, Jens Frølich Holte.

Han sier regjeringen har påbegynt arbeidet med en biogass-strategi, og at han tror biogass vil bli en del av overgangen til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet har utredet potensial, klima- og miljøeffekter samt kostnader for økt produksjon og bruk av biogass fram til 2020.

I 2010 utgjorde jordbruket omlag 10 prosent av Norges samlede klimagassutslipp. Gass fra husdyrgjødsel var en betydelig del av dette.

LES: Klimameldingen

Tester om F-35 kan gå på biodrivstoff

Svein Lilleengen mener en av de store fordelen med å bruke husdyrgjødsel i biogassproduksjon er at man da samtidig reduserer utslipp fra landbruket.

– Nå har vi alle muligheter til å hjelpe både Forsvaret og lokalmiljøet, og kanskje skape et distrikt hvor landbruket ikke forurenser i det hele tatt.

Forsvarsdepartementet sier i en kommentar at en reduksjon av klimautslipp er viktig for forsvarssektoren generelt

Når det gjelder det nye kampflyet F-35, gjøres det tester i USA for å se om de kan fly med bio-baserte tilsetningsstoffer i drivstoffet. Men ifølge departementet er det for tidlig å si noe om hvordan dette eventuelt skal produseres og anskaffes.

Gründeren Svein Lilleengen

Biogassgründer Svein Lilleengen.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

Klimaforliket: Klimameldingen

Innspill fra Miljødirektoratet til den framtidige nasjonale biogasstrategien

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/nyheter/brev/oversendelsesbrev_biogassoppdrag080413.pdf