Hopp til innhold

Jobbsøking kan være heldagsjobb

Der er en krevende jobb å søke jobb. Ofte er det en heldagsjobb. Det er nå også i nærheten av en betingelse og et krav at en jobbsøker behersker data.

Fikk god info av NAV

Esben Sand Aasen ved datamaskinen. Han er utdannet journalist og søker jobb. Han har meldt seg til NAV for å få veiledning. Her er han hos NAV Tønsberg, der avd.leder Magnar Hansen hadde info-møte og veileder Astrid Kaarstad besvarte spørsmål som Esben hadde.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

En viktig etappe i kampen om å skaffe seg en jobb er å bruke data og skrive CV, referanser, søkers jobberfaring og egenskaper mv. Det er viktig at dette dokumenteres på data, sier NAV.

Mange arbeidsgivere krever søknader på data

Mange arbeidsgivere ønsker å få søknader med vedlegg på data. NAV kan triksene og anbefaler alle jobbsøkere å registrere seg hos NAV. Dersom man har krav på dagpenger MÅ man registrere seg hos NAV.

Men så var dette med å vite om man har krav på dagpenger da.

Esben Sand Aasen fra Åsgårdstrand er 23 år og nyutdannet journalist med spesialisering i radio og TV arbeid. Han har en treårig journalistutdanning som har gitt han en bachelorgrad.

Men, Esben har ikke klart å skaffe seg jobb. Det er mange ledige godt utdannede journalister og få ledige jobber i faget. Esben sier det er krevende å søke jobb. Han har forsøkt mange steder, vært til intervjuer men enten ikke nådd opp eller ikke fått svar på søknaden i det hele tatt.

Esben har ingen inntekt og har nå registrert seg hos NAV.

Seks av ti jobber lyses ikke ut

Noen NAV-kontorer, men ikke alle, arrangerer informasjonsmøter for nye jobbsøkere. Noen velger andre måter å informere på, men avdelingsleder Magnar Hansen i NAV Tønsberg sier informasjonen er den samme uavhengig av hvilken metode de velger å informere på.


I Tønsberg blir alle jobbsøkere som registrere seg hos NAV invitert til et informasjonsmøte sammen med flere andre jobbsøkere. Umiddelbart etter møtet får hver deltager en individuell samtale med en rådgiver der jobbsøkeren kan ta opp forhold som de ønsker avklart.

– Jobbsøkere har ulike behov. Derfor er det ikke mulig å ta opp alt på informasjonsmøtet, sier Magnar Hansen. Vi tar opp det viktige som er felles for alle, som for eksempel utfylling av CV, registrering av arbeidserfaring, referanser og annen dokumentasjon, sier Hansen.

– Vi informerer også om ulike måter å finne fram til ledige jobber og om hvilke samarbeidspartnere NAV har. Seks av ti ledige jobber blir ikke utlyst, forklarer han.

Flere jobber besettes via bekjentskap, gjennom interne medarbeidere eller ved at arbeidsgivere kjenner til aktuelle personer som kan egne seg for jobben.

Her er det bl.a. mulig å finne ledige jobber

www.nav.no
www.finn.no

www.jobbsafari.no

Lærte mye på infomøtet

Esben kunne mye av dette, men har ingen inntekt og er selvsagt interessert i å få arbeid som gjør at han har noe å leve av. Esben venter på en time hos en rådgiver hos NAV Horten, der han hører hjemme i NAV-systemet.


Etter som du har studert de tre siste årene og dermed ikke har hatt inntekt disse årene, så har du heller ikke krav på dagpenger, sier rådgiver Astrid Kaarstad i NAV.

Da er det ikke annet enn sosialhjelp det er mulig å be om.

– Samfunnet er lagt opp slik at dersom du har penger på konto, så må du klare deg med det du har. Har du ikke noe, så gir samfunnet deg penger til mat og et sted å bo, forklarer Kaarstad.

Esben fikk mange gode råd og nyttig informasjon hos NAV.

– Nå kommer jeg fortsatt til å søke jobber, både som journalist og andre jobber som jeg klarer. Jeg har lært av NAV at det er bedre for meg og en framtidig jobbkarriere, at jeg har jobb selv om den ikke er knyttet direkte til utdannelsen. Jobberfaring er godt å ha uansett, sier Esben, som er optimist på egne vegne.

– En journalistjobb får jeg nok etter hvert, sier han.

Infomøte hos NAV Tønsberg

NAV Tønsberg holder regelmessig informasjonsmøter for nye arbeidssølkere.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK