Innrømmer mangler

Byggmester Harald Langemyhr A/S kommenterer nå Arbeidstilsynets kritikk av selskapet.

Harald Langemyhr

Harald Langemyhr i Byggmester Harald Langemyhr AS.

I en pressemelding skriver Byggmester Harald Langemyhr AS at de har mottatt og lest Arbeidstilsynets rapport om arbeidsforholdene i selskapet.

Tilsynet har i sin rapport varslet seks pålegg til selskapet, knyttet til de ansattes arbeidstid, lønn og boforhold.

Les også:

Anklages for skjulte trusler

Langemyhr tar selvkritikk

Har fått frist til mai

Arbeidstilsynet ser så alvorlig på de seks punktene at det vil bli vurdert politianmeldelse, skriver de i en pressemelding.

De seks punktene går på arbeidsavtaler, dekking av kost og losji, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling og boligforhold. De har gitt selskapet frist til 15. mai og 15. juli med å rydde opp i forholdene.

Blant annet viser rapporten at arbeidstakerne har jobbet for mye. Flere skal ha jobbet 60 timer i uken i gjennomsnitt. Det er også jobbet overtid på mellom 70 og 90 timer i en periode på fire uker.

Boligforholdene har heller ikke vært tilfredstillende. Kravet om enkeltrom er ikke oppfylt.

Les: Arbeidstilsynets konklusjon

Les også om saken her: Arbeidstilsynets nettsider

Får lønn

Byggmester Harald Langemyhr AS skriver i sin pressemelding at Arbeidstilsynets funn angående arbeidstid, lønn og feriepenger stemmer i stor grad med det selskapet selv har avdekket sammen med sine advokater, og at selskapet allerede har utarbeidet nye avtaler og satt av penger for å gjøre opp med ansatte som har fått for lite betalt.

Påleggene som gjelder boliger er ikke lenger aktuelle, da selskapet har avviklet praksisen med utleie av boliger til ansatte. De fleste ansatte har nå inngått private avtaler om leie av bolig, mens enkelte bor på hotell. Selskapet beklager igjen at boforholdene for en del av de ansatte ikke har vært gode nok.

Harald Langemyhr
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Jobber videre med rapporten

Byggmester Harald Langemyhr AS vil i de kommende ukene gjennomgå detaljene i rapporten sammen med sine advokater og ha en dialog med Arbeidstilsynet om den videre oppfølgingen av påleggene.

I pressemeldingen skriver selskapet at de for tiden 82 ansatte. Av disse er 64 polske statsborgere, hvorav 28 nå er i arbeid. Fire er sykmeldt, tre har ferie og 29 er permittert på grunn av at selskapet er utestengt fra arbeidsplassene til Omsorgsbygg Oslo KF.

De avslutter pressemeldingen med å skrive at blant oppdragene som utføres nå er bygging av flere boliger i Tønsberg og diverse arbeid ved skoler i Oslo for Oslo kommune.

Les også: Lønnskrav i millionklassen

Se video: Langemyhr innrømmer mangler

Sier opp kontrakten

Omsorgsbygg opphever kontraktene med byggmester Harald Langemyhr etter Arbeidstilsynets rapport.

Det betyr at Langemyhr ikke vil fullføre arbeidene på Økern sykehjem og Sinsen barnehage.

Les også: Sier opp kontrakten med Langemyhr