Hopp til innhold

Utsetter sjokkgebyr for veteranfly

Samferdselsdepartementet ville øke den årlige avgiften for veteranfly fra 3000 til 40.000 kroner.

Veteranfly

Det blir ingen kraftig avgiftsøkning for veteranfly i Norge.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det blir ingen kraftig avgiftsøkning for veteranfly i Norge.

Fra første januar i år ble det årlige gebyret for veteranfly som Dakota, som har base på Torp, økt fra 3000 til over 40 000 kroner.

Les: Gebyr til himmels

Men nå har Samferdselsdepartementet kommet fram til at dette er altfor mye.

Altfor høy sats

- Det er en urimelig høy sats, og det er viktig å understreke for departementet at det å opprettholde drift på fly med nasjonal stor verdi, er viktig. Da er det også viktig å ha et avgiftssystem som stimulerer til akkurat det.

Veteranfly

Veteranfly.

Foto: NRK

Det sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sigrid Brattabø Handegard.

Ni veteranfly i Norge fikk en kraftig økning i årsavgiften fra første januar i år. For veteranflyet DC-3 Dakota på Torp ble gebyret økt fra 3000 til 40 000 kroner.

Nye regler fra neste år

Men nå blir det likevel ikke noe av denne økningen. Avgiften blir på 3000 kroner også i år, sier Handegard.

- Så skal det lages et nytt regelverk som tar hensyn til fly som har en spesiell nasjonal kulturhistorisk verdi, som skal gjelde fra 2011, legger Handegard til.

- Vil den nye satsen være på nivå med 3000 kroner, som den var før?

- Jeg kan ikke gå inn på det nå, men den vil bli betydelig lavere enn den som ble foreslått.

Les også: Krigsflyger (92) på vingene igjen

Fornøyde

- Dette er utrolig gode nyheter for oss, sier formann i Dakota Norway, som har base på Torp, Gunnar Arnekleiv.

Stemningen i veteranflyklubben var svært dårlig da den foreslåtte avgiftsøkningen ble kjent.

- Det, sammen med de andre kostnadene for å operere flyet, ville fått dramatiske konsekvenser for oss på sikt.