Hopp til innhold

I sluttfasen

Slik det ser ut nå blir administrasjonen for videregående skole og vei i en ny skagerrak-region lagt til Telemark. Etatssjefene og resten av administrasjonen skal sitte i Tønsberg. Arbeidet med å utforme en ny fylkesregion Vestfold/Telemark er i sluttfasen. Fylkesordfører Rune Hogsnes i Vestfold håper at fylkestingene kan behandle saken i desember.