I dag er det Telemark som får vannmassene

NVE oppjusterer obs-varselet i Telemark. Flomfaren er på oransje nivå, som er det nest høyeste.

Kraftig regn

KRAFTIG REGN: Det kommer til å bøtte ned i Telemark og fylkene opp langs kysten til Akershus det kommende døgnet.

Foto: Lise Åserund / Scanpix

Flom- og jordskredvarslene er nå oppdatert med henholdsvis oransje nivå for flom i deler av Aust-Agder, Telemark og Vestfold, gult nivå i Vest-Agder og gult nivå på jordskredfare i Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, melder varsom.no

Oransje nivå er det nest høyeste av varslingsnivåene og innebærer at det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Laster Twitter-innhold

Mest nedbør er det altså Telemark som får denne gangen. Det neste døgnet kan det komme over 70 millimeter regn i fylket.

Kraftselskapet forberedt

Øst-Telemarkens Brukseierforening har ansvar for østre del av Skiensvassdraget og reguleringene for blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen.

Direktør Nicolai Østhus sier de får prognoser for de kommende ti døgnene, og at de har hatt mulighet til å forberede seg.

Nicolai Østhus

Nicolai Østhus er direktør i Øst-Telemarks Brukseierforening.

Foto: Petter Melsom

– Vi mener at vi har tatt de nødvendige forholdsregler og disponert magasinene så hensynet til flomvernet blir betydelig ivaretatt.

Kraftforeningen skal ivareta både energiinteresser og dempe flom, men Østhus sier det er mer krevende å håndtere høstflommer fordi magasinene nå nærmest er breddfulle.

– Men i denne aktuelle situasjonen vil en del av nedbøren komme som snø og bidra til at flomfaren reduseres. Det er også noe reservemagasin som kan ta unna flomtilsig.

– Hvor mye har dere å gå på?

Vi har nok til å ta unna de vannmengdene som er venta i de neste ti døgnene.

Været gir vanskelige kjøreforhold

Bakken metta av vann

Flere steder i Agder er det fremdeles flomvannføring som følge av helgens nedbør. Det er også svært vått i bakken.

Det er ventet høyest nedbørsmengder over Telemark og Vestfold, hvor nedbøren kommer over kortere tid enn et døgn.

I Porsgrunn oppfordrer kommunen nå innbyggerne om å hjelpe til.

– Bakken er fullstendig metta med vann, og det er meldt 80 millimeter nedbør i Porsgrunn på 24 timer, sier virksomhetsleder for kommunalteknikk, Torbjørn Krogstad.

Han ber folk om å melde fra om de ser tette sluk. Og vannkildene er mange. I kommunen er det 32 bekkeinntak, små bekker og vassdrag.

– Vi har fem i såkalt rød kategori, og dersom de tetter seg, har det større konsekvenser for boliger og veier.

Ber folk holde seg unna sentrum

Beredskap også langs kysten

Sist søndag sto en golfbane under vann i Kragerø og ni familier ble helt isolert på grunn av vannmassene.

Brannsjef Anne Lise Lønne i Kragerø sier de har mange folk ute, men at folk bør ta forholdsregler.

– Hvis de ligger utsatt til, må de sikre sakene sine og flytte de inn eller opp en etasje. De må følge ekstra med hvis de har et sluk på utsiden av huset sitt.

Rammet av to flommer på tre uker

Sluk som kan bli tetta av lauv

Det er veldig viktig å sørge for at sluk ikke er tette, men at vannet kan renne unna.

Foto: Ragnar Lurås / NRK